Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Pasibaigė antrasis vietos projektų surinkimo etapas

Lapkričio 12-oji buvo paskutinė vietos projektų surinkimo diena pagal 2-ąjį kvietimą teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijai 2014-2020" įgyvendinti. Sulaukta 3 vietos projektų.

Per antrąjį kvietimą buvo kviečiama teikti projektus pagal 4 strategijos veiklos sritis - mokymai, verslo pradžia, verslo plėtra, bendradarbiavimas.

Po vieną vietos projektą sulaukta prie mokymų bei verslo pradžios ir plėtros veiklos sričių. Bendradarbiavimo priemonei projektų negauta. Nors krašto nevyriausybininkai buvo inicijavę klasterio kūrimąsi, tačiau negavę iš savivaldybės pritarimo ir kofinansavimo, savo idėjos įgyvendinimą atidėjo.

Iš viso VVG yra suplanavusi organizuoti 6 vietos projektų surinkimo etapus. Trečiojo kvietimo teikti paraiškas reikia tikėtis per 2019 m. I ketvirtį. Pagal dabar galiojančią VPS redakciją per pastarąjį kvietimą numatyta rinkti vietos projektus verslo priemonės abiems veiklos sritims (pradžiai ir plėtrai), taip pat  priemonėms - "Kultūros ir gamtos paveldas“ bei "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra".

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai