Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Paramos sulauks 11 krašto bendruomenių

Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komitetas gegužės pradžioje paskelbė, kad 11 Rokiškio rajono bendruomenių gaus finansavimą savo projektams įgyvendinti.  

Valstybės paramą gaus 8 projektai , skirti tradicinių kaimų švenčių organizavimui, 2 bendruomenės stiprins savo materialinę bazę, o viena įkurs naują kultūrinę - koncertinę erdvę. 

Raimonods Stankevičiūtės - Vilimienės foto

Materialinę bazę stiprins Kairelių ir Obelių bendruomenės. Tradicines šventes organizuos Konstantinavos, Bajorų, Kavoliškio, Juodupės, Kamajų, Kalvių, Duokiškio ir Žiobiškio bendruomenės. Skemų bendruomenė gerins infrastruktūrą.

4 bendruomenių projektai pateko į rezervinių projektų sąrašą ir lauks savo eilės būti finansuojami. 

Džiugu, kad visi pateikti 15 projektų buvo vertinami ir nė vienas nepateko į projektų sąrašą, kuriems dėl įvairių trūkumų rekomenduojama neskirti paramos. Tai reiškia, kad visi 15 projektų buvo paruošti kokybiškai ir rodo bendruomenių gebėjimą rengti kokybiškus projektus. 

Bendra prašomos paramos suma net 34 proc. viršijo šioms paraiškoms skirtą biudžetą, tad atrankos kriterijai ir pagal juos skiriami balai turėjo lemiamos reikšmės: kuo daugiau jų atitiko bendruomenė ar jas vienijanti organizacija, tuo didesnė tikimybė, jog parama bus skirta. Pagal veiklos sritį, susijusią su materialinės bazės stiprinimu, gautos paraiškos sudarė 28 proc., viešųjų erdvių – 24 proc. visų gautų paraiškų. Renginių organizavimo paraiškos sudarė net 48 proc. visų gautų paraiškų.

Projektų atrankos komiteto posėdžio rekomendacijų pagrindu bus rengiamas įsakymas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo.

Šiais metais įvesta keletas naujovių, kurios, tikimasi, palengvins projektų įgyvendinimą: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.). 

Daugiau informacijos rasite čia.

Projektų atrankos komiteto rekomendacijos dėl paramos skyrimo.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai