Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Obelių gimnazistų "Darom" iniciatyva kėlėsi į Bagdoniškį

Balandžio 19 d. Obelių gimnazijos vienuoliktokai su savo klasės auklėtoja Olga ir istorijos mokytoja Miranda "Darom" talką perkėlė į Bagdoniškio dvaro parką (nuotraukoje). Bagdoniškyje gimė garsus visuomenės veikėjas Mykolas, Pijus Römeris ir čia jis įkūrė savo šeimos vasarnamį. 

Į gimnazistų talką jungėsi Rokiškio rajono vietos veiklos grupės, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros-paramos fondo, Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kriaunų seniūnijos, Lašų bendruomenės atstovai.

Talkininkus rėmė (maitino) UAB "Vilauna", Laimutės Sadauskienės IĮ, AB "Rokiškio sūris". Dovanas talkininkams dovanojo Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros-paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas.

Talkos idėja gimė pernai, Rokiškio rajono vietos veiklos grupei įgyvendinant projektą "Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje". Tada nevyriausybininkams taip pat talkino Obelių gimnazistai -  jie renginiui kūrė pranešimus, filmuotą medžiagą, kurioje užfiksavo profesorių pažinojusių amžininkų prisiminimus. 

Foto pasakojimas. Aut. Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė ir Valentinas Morkūnas.

Talkininkų pajėgos buvo nemenkos, todėl vasarnamio pakalnė buvo išvaduota iš nukirstų ir sudžiuvusių medžių šakų. 

Talkininkais džiaugėsi profesoriaus dukros Jadvygos sutuoktinis Vytautas Vitkauskas (antras iš kairės). Jis ir nurodė jaunų rankų labiausiai reikalingus darbus.


Talkininkus pasveikinti ir drauge pasidarbuoti atvyko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis.

Dovanas talkininkams dovanojo Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros-paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas (pirmas iš dešinės).

Talkos fragmentai... Nuotraukos centre darbuojasi Motiejus.

Talkos fragmentai...

Talkos fragmentai... Ponas Vytautas grėbstė kiemo aplinką, o prie jo ištikimai budravo Mauzeris...

Talkos fragmentai...

Prie talkos rėmėjų vaišių improvizuoto stalo.

Talkininkų atokvėpis...

Didelio populiarumo ir ypač merginų dėmesio susilaukė prof. šeimos šuo Mauzeris.

 

 

 

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai