Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Norėtų pakeliauti dvarų maršrutu

Atlikus VVG narių apklausą paaiškėjo, kad labiausiai VVG nariai norėtų pakeliauti dvarų maršrutu. 

 

Rokiškio VVG per savo vykdytus projektus sukūrė dvarų ir Struvės, VšĮ "Savas Rokiškis" - laisvės kovų maršrutus Rokiškio rajone. VVG administracija, norėdama pasiūlyti savo nariams pakeliauti ir patiems išbandyti maršrutus, birželio – liepos mėnesiais įvykdė apklausą. 
Į klausimus atsakė 71 narys ir juridinio nario atstovas. 
Iš apklausos paaiškėjo, kad keliavę nors vienu maršrutu buvo 51 proc. apklaustųjų (1 diagrama).

1 diagrama

 

Pakeliauti iš visų apklaustųjų nenorėtų tik 1 narys (2 diagrama)

2 diagrama

47 proc. respondentų labiausiai viliotų dvarų maršrutas, kuris truktų ne ilgiau nei 4 val. (3,4 diagramos)

3 diagrama

4 diagrama

Keliaudami žmonės labiausiai norėtų gauti užkandžių, kurių kaina neviršytų 7 EUR. (5,6 diagramos)

 4 diagrama

5 diagrama

Išanalizavus apklausą, VVG administracija artimiausiu metu savo nariams planuoja suorganizuoti pusės dienos kelionę dvarų maršrutu.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai