Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

NMA inicijavo diskusiją LEADER procesui aptarti

Birželio 1 d. Vilniaus rajone vyko apskritojo stalo diskusija "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "Leader programa" įgyvendinimo aktualijos". Diskusijoje dalyvavo VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

NMA vadovas Erikas Bėrontas pažymėjo, kad NMA visada sieks būti pirmiausia pagalbininkė vietos veiklos grupėms.

NMA foto.

 

49-iuose šalies regionuose įsikūrusios vietos veiklos pradeda skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Per 2014-2020 m. programos įgyvendinimo laikotarpį pagal „Leader“ programą Lietuvos kaimus pasieks 110 mln. eurų.
Planuojama, kad panaudojant šias lėšas, bus paremta daugiau kaip 2 tūkst. projektų, prisidėsiančių prie inovacijų, verslo, interneto naudojimo, nevyriausybinio sektoriaus skatinimo, kaimų atnaujinimo. „Leader“ metodas įgyvendinamas principu „iš apačios į viršų“ – tai reiškia, kad vietos gyventojai, įvairių sektorių atstovai, patys pasirenka jų regiono plėtros strategiją ir svarbiausias priemones jai įgyvendinti.
 
NMA nuotraukos
 
 
Rokiškio rajono VVG pirmininkė R.Stankevičiūtė-Vilimienė akcentavo, jog agentūros iniciatyva būtina keisti strategijas, nes strategijų planai neatitinka realybės ir vietos veiklos grupės dėl įstrigusio proceso nėra kaltos; kad svarbu kuo greičiau aiškiai atsakyti į klausimus, ar konkurso būdu laimėję projektus NVO yra perkančios organizacijos; kuo skubiau reikia parengti ir pristatyti darbo vietų skaičiavimo metodiką.
 
 Į diskusiją atvyko beveik visų kaimiškų VVG atstovai.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai