Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Netiesioginės išlaidos : į birželio 14 d. nukeltas galutinis paraiškų surinkimo terminas

Rokiškio VVG iki birželio 14 d. 16 val. pratęsė III kvietimo laiką ir atnaujino kvietimo dokumentus. Priežastis - gegužės pabaigoje, įsigaliojusi administravimo taisyklių nauja redakcija, pagal kurią atsirado nauja tinkamų išlaidų kategorija - netiesioginės išlaidos. Neiesioginės išlaidos gali sudaryti nuo 12 iki 24 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų ir yra skiriamos sėkmingai įgyvendinti projektą (jei išpildomos sąlygos, šių išlaidų pagrįsti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais nereikia).  VVG rengia aktyvinimo renginius, kuriuose pareiškėjai supažindinami su šia naujove. Aktyvinimo renginiai vyks birželio 4, 7, 11 dienomis. Darbotvarkės http://www.rokiskiovvg.lt/vvg-veikla/vvg-kiti-renginiai

Netiesioginės išlaidos – projekto išlaidos, kurios  nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos tinkamam projekto įgyvendinimui užtikrinti (t. y. projekto administravimo ir susijusios išlaidos).
Netiesioginės išlaidos galės būti:
(Pavyzdžiai, nebaigtinis sąrašas):
Buhalterinės apskaitos tvarkymas;
Projekto ataskaitų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas);
Projekto mokėjimo prašymų rengimas (dauginimas, spausdinimas, siuntimas, pristatymas, taisymas);
Projekto darbuotojų samdymas, atleidimas, dokumentų tvarkymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, išmokėjimas, bendrieji mokymai (darbo, priešgaisrinės saugos ir pan. klausimais);
Projekto pirkimų rengimas, skelbimas, administravimas, sutarčių su laimėtojais sudarymas, priežiūra, mokėjimai ir pan.;
Įmonės/organizacijos IT sistemos priežiūra, atnaujinimas, tinklapio atnaujinimas (išskyrus, jeigu kuriamas naujas tinklapis įgyvendinamam projektui);
Teisinių reikalavimų, susijusių su projekto įgyvendinimu, vykdymas.

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl administravimo taisyklių pakeitimo

Daugiau apie netiesiogines išlaidas skaidrėse

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai