Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nebereiks teikti ataskaitų už nepilnus kontrolės metus

Gera žinia praeito strateginio laikotarpio pareiškėjams, kuriems šiais ar kitais metais baigiasi projekto kontrolės laikotarpis - paramos gavėjas nebeturės teikti vietos veiklos grupei užbaigto projekto metinės ataskatos už kalendorinius metus, kuriais baigiasi projekto priežiūra.

Išaiškinimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, kad metinės ataskaitos už nepilnus kontrolės metus yra perteklinės ir jų teikti nereikia, Rokiškio VVG gavo prieš pat šventes - gruodžio 20 d. Jei, pvz. projekto kontrolės laikotarpis baigiasi 2018 m. spalio 1 d., paramos gavėjui nebereikia teikti ataskaitos už 2018 sausio -rugsėjo mėnesius.

Pradėjus taikyti tokią praktiką, Rokiškio VVG liks kontroliuojami tik 4 praėjusio laikotarpio projektai.

NMA išaiškinimas dėl nepilnų kontrolės metų

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai