Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nacionalinės paramos sulaukė jau trys bendruomenės

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė sprendimus dėl projektų, kurie buvo teikiami valstybės paramai pagal 2020 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“. Sprendimai priimti kol kas tik dėl dviejų projektų grupių: materialinei bazei stiprinti ir erdvių sutvarkymui. Dėl renginių projektų grupės sprendimo dar teks plaukti.

Rokiškio rajono bendruomeninės organizacijos šiai programai šiais metais yra pateikusios 20 projektų. Iš jų trijų bendruomenių infrastruktūros ir materialinės bazės stiprinimo projektai bus finansuojami, 1 ne. Kitų bendruomenių projektai, teikti pagal trečiąją sritį vis dar laukia vertinimo rezultatų

 

Su finansuotų/ nefinansuotų projektų sąrašais galima susipažinti NMA tinklalapyje (spausti čia)

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai