Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Mokymai apie kokybišką darbą su savanoriais

Birželio 3 d. Leokordyje vyko mokymai jaunimo savanonoriškos tarnybos akredituotų savanorius priimančių organizacijų kuratoriams “Kaip kokybiškai dirbti su savanoriais”. Mokymuose dalyvo Rokiškio r. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Milda Ulevičienė. 

Dr. Neringa Kurpakaitienė (sėdi stendo dešinėje) 

M. Ulevičienės foto

 

Mokymų vedėja Dr. Neringa Kurapkaitienė - ekspertė nuo 1994 metų dirba su savanoriais ir padeda stiprinti savanorystę įvairiose organizacijose, apsigynė disertaciją iš kokybinio tyrimo su savanoriais „Jaunų suaugusių mokymosi savanorystėje patirtys“.
Mokymų metu buvo kalbama bei diskutuojama šiomis temomis:
- Savanorystės samprata organizacijoje;
- Savanorystės procesas organizacijoje: paieška, priėmimas, sutarties pasirašymas, pirminis mokymas, palaikymas, palydėjimas, atsisveikinimas su savanoriu;
- Savanorių veiklos sritys organizacijoje (tipinės užduotys);
- Savanorių koordinatorius ir jo vaidmenys organizacijoje.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai