Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Mokslininkė gimtinėje tyrinėja socialinių inovacijų temą

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyba susitiko su Aiste Ragauskaite, kraštiete, Aleksandro Stulginskio universiteto Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inovacijų rinkodaros specialiste.

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė (kairėje) A.Ragauskaitei pristatė VVG teritorijos aktualijas, pačią organizaciją. Valentino Morkūno foto.

 

Mokslininkė A.Ragauskaitė savo daktariniam laipsniui apginti pasirinko sudėtingą socialinių inovacijų kaime temą. VVG valdybos nariai išklausė mokslininkės įžvalgų apie inovacijų sampratą, užpildė tyrimo anketas. Anketos pasitarnaus mokslininkės daktariniam darbui ir rekomendacijoms apie socialines inovacijas.

Kraštietė pažadėjo sugrįžti ir pristatyti VVG tyrimo rezultatus.

Mokslininkė A.Ragauskaitė (pirmoji iš kairės) pažadėjo dar kartą aplankyti VVG ir pristatyti tyrimo rezultatus. Valentino Morkūno foto.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai