Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Meras susitiko su profesoriaus Riomerio dukra

Atostogaujantis Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, vietos veiklos grupės iniciatyva, liepos 31 d. aplankė profesoriaus Mykolo Riomerio dukrą Jadvygą Vitkauskienę Bagdoniškyje.

Meras Antanas Vagonis su prof. M.Riomerio dukra Jadvyga Vitkauskiene ant tiltuko jungiančio profesoriaus vasarnamį su virtuvės nameliu.

 

Pareiškęs užuojautą dėl sesers netekties ir atsiprašęs, kad nebuvo informuotas apie laidotuves, meras su Jadvyga bei jos sutuoktiniu Vytautu apžiūrėjo profesoriaus puoselėtą dvarvietę, išklausė jų vilčių, minčių ir pažadėjo po atostogų susodinti prie bendro stalo įvairių institucijų ir sektorių žmones, kurie galimai turėtų idėjų, kaip prisidėti prie profesoriaus, vieno ryškiausių XX a. pradžios Lietuvos visuomenės veikėjo atminties įprasminimo čia Bagdoniškyje, iš kur profesorius yra kilęs, ir kurio niekada per  visą savo gyvenimą nebuvo apleidęs – įkūrė vasarnamį, sodino sodą, mišką, prižiūrėjo senąjį dvaro parką.

Vytautas Vitkauskas rajono merui Antanui Vagoniu papasakojo apie problemas, susijusias su netvarkomu Žemės fondui priklausančiu pagrindiniu Bagdoniškio tvenkiniu – per jį anka ir kiti dvarvietės tvenkiniai. Dvarvietėje buvo sukurtas vandens mini parkas - keletą tvenkinių jungė dirbtiniai upeliai, kurie parkui teikė išskirtinį grožį ir gyvybę.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai