Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Maršruto kūrėjus konsultavo istorikai

Noriu byloti renginyje visuomenei, kuris vyko gruodžio 8 d. Rokiškio krašto muziejuje, maršruto kūrėjai -VšĮ „Savas Rokiškis“ ir penkių Rokiškio krašto gimnazijų moksleiviai, - turėjo progos pagilinti savo žinias apie partizaninį judėjimą Lietuvoje aktyviose diskusijose su istorikais.

Renginio vedėjai Martynas Styra,Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinio moksleivis, ir Aurora Lobovaitė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos moksleivė. Ramunės Cegelskaitės-Spaičienės foto.

Su bendruomene padiskutuoti XX a. Lietuvos laisvės kovų temomis atvyko istorikai: Teresė Gailiūnienė, Algis Kazulėnas, Egidijus Vilimas, Gintaras Vaičiūnas, Valius Kazlauskas. Aktyviai į diskusijas įsijungė visuomenės veikėjai: Rokiškio krašto garbės piliečiai muziejininkas Andrius Dručkus ir Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus koordinacinės tarybos pirmininkas Algis Narutis, dalyvavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis, Sąjūdžio Rokiškio skyriaus pirmininkas Leonas Jankauskas, savivaldybininkai, Rokiškio rajono kaimo bendruomenių atstovai, ir kiti žmonės, besidomintys krašto istorija.

Dalyviai dovanų sulaukė ką tik iš spaustuvės gauto maršruto “XX a. Lietuvos laisvės kelias: šešios valandos po Rokiškio rajoną“ lankstinuko ir renginio bičiulio Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos atšvaitų su Lietuvos 100 - mečio simboliais. Visi muziejaus lankytojai turėjo progos pamatyti maršruto objektus fiksavusių jaunųjų fotografų parodą.

Renginys vyko Kalėdų šventei pasipuošusioje Rokiškio krašto muziejaus menėje, kuris jau antrus metus kviečia Lietuvos žmones aplankyti čia įsikūrusios Kalėdų senelio rezidencijos. Kalėdų laukimo vilties šviesa uždegantį koncertą padovanoja gitaristė Vilija Urbonienė.

„Savas Rokiškis“ savanoriai pasveikino ir atminimo dovanėlės įteikė į projektą aktyviai įsitraukusiems gimnazistams, jų mokytojams, ekspertams.

Apibendrindamas maršruto XX a. Lietuvos laisvės kelias: šešios valandos po Rokiškio rajoną“ gimimą ir perspektyvą jo gidas Valius Kazlauskas pakvietė pedagoginę visuomenę susitarti ir įtraukti maršrutą į mokymo programą, nes joks kitas rajonas negali taip įtaigiai, gyvai pateikti Lietuvos kovų istorijos, kaip Rokiškio.

Projektas „Noriu byloti“ vyksta rugpjūčio 25 d. - gruodžio 31 d. Jį remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.  Per projektą, naudojant neformalaus švietimo metodus, gimnazistai taip pat kuria XX. a. Lietuvos nepriklausomybės kovų audio maršrutą Rokiškio krašte.

Leonardo ŠABLINSKO fotoreportažas

Gimnazistai pasinaudojo proga neformaliai padiskutuoti su istorikais. 

Savo laiku ir patirtimis dalijosi Rokiškio krašto istorikai (iš kairės) Teresė Gailiūnienė, Algis Kazulėnas, Andrius Dručkus...

ir vicemeras, istorikas Egidijus Vilimas (pirmas dešinėje).

... taip pat Vilniuje įvairiose pilietinėse organizacijose veikiantys žinomi pilietininkai: Rokiškio karšto Garbės pilietis, verslininkas Algis Narutis ir Gaudentas Aukštikalnis.

Pandėliečiai gimnazistai ryšėjo tautinių spalvų šalius.

Diskusija tarp istorikų: kairėje - Gintaras Vaičiūnas, rengiantis knygą apie 400 Aukštaitijos krašto partizanų, dešinėje - buvęs partizanas, muziejininkas Andrius Dručkus.

Virė diskusija...

...skambėjo Vilijos Urbonienės dainos.

 

 

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai