Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

LEADER darbo grupėje apie VVG darbą

Rugsėjo 12 dieną Žemės ūkio ministerijoje posėdžiavusi Lietuvos kaimo tinklo darbo grupė LEADER priemonės aktualijoms aptrati daugiausia dirbo prie Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių. VVG tinklui šioje darbo grupėje atstovauja ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Darbo grupės posėdyje. Povilo Saulevičiaus foto.

VPS taisyklių naujoje redakcijoje atsiras lankstesnė darbo forma tokia, kaip nuotolinis darbas (tačiau su ta išlyga, kad nenukentėtų VVG konsultavimo funkcija), bus tikslinami punktai dėl darbo užmokesčio, nes nuo 2019 m. keičiasi darbo užmokesčio skaičiavimo sistema valstybės tarnyboje, o būtent su šiuo teisės aktu yra susietas ir VVG biurų darbuotojų darbo užmokestis. Apsispręsta naikinti strategijų viešinimo lėšų limitus, bus sudarytos lankstesnės sąlygos dėl patalpų ir automobilių nuomos. Dėl įsigaliojusio asmens duomenų apsaugos reglamento taikymo VVG tinklalapiuose nebebus viešinami VVG valdybų, tarybų ir susirinkimų dalyvių sąrašai. Bus leista VPS pagal poreikį keisti ne tik vieną kartą per metus, bet dar papildomai 3 kartus per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį.

Taip pat darbo grupė pradėjo diskusiją dėl vietos projektų vertinimo vėlavimo, per ilgų terminų. Todėl nuspręsta kitame darbo grupės posėdyje imtis naujo vertinimo modelio ir daugiau funkcijų, šiuo metu priskiriamų NMA, patikėti vietos veiklos grupėms.

LEADER priemonės darbo grupę sudaro VVG tinklo, Žemės ūkio ministerijos ir nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai