Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kvietimai keliami į rudenį, dėmesys - susirinkimui

Kovo pradžioje susirinkusi VVG valdyba priimė sprendimus dėl strategijos keitimų ir pasirengimo visuotiniam narių susirinkimui. Taip pat vienas ilgametis narys dėl asmeninių priežasčių paliko organizaciją, o jo vietą užėmė naujas narys, todėl bendras organizacijos narių skaičius išliko nepakitęs, šiandien VVG jungia 127 narius.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl narių priėmimo
  2. Dėl narių išbraukimo
  3. Dėl VPS situacijos ir VPS taisymų
  4. Dėl VVG visuotinio-rinkiminio susirinkimo
  5. Dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo
  6. Dėl nario mokesčio situacijos
  7. Dėl bendrųjų klausimų

Valdyba patvirtino strategijos taisymus. Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimai turi įsigalioti kovo mėnesį, kiek kebliau su darbo vietų skaičiavimo metodika, parengtas metodikos projektas darbo ir LEADER priemonės koordinavimo grupėse buvo supeiktas. VPS keitimą po vietos projektų taisyklių pakeitmo įsigaliojimo turi inicijuos NMA. Ketimo esmė - Strategijų veiklų ir finansinis planai, kurie nevykdomi dėl teisės aktų vėlavimo. Valdybai aptarus, kad vasaros metas nėra tinkamas kvietimui teikti pariškas skelbti, nuspręsta, kad VVG I kvietimą pašuks rugpjūčio viduryje ir paraiškas surinkinės 2 mėn., kad visi kas bus pasiryžę dalyvauti galėtų suspėti parengti projektus ir dalyvauti kvietime. Pagal VPS I kvietime bus surenkamos paraiškos pagal 2 priemones - kultūros paveldo ir verslo. Įsigaliojus taisyklėms, VVG darbo grupė parengs abiejų priemonių finansinius aprašus ir kol juos derins NMA, ves intensyves konsultacijas pareiškėjams.

Valdyba priėmė sprendimus dėl visuotinio rinkiminio susrinkimo. Susirinkimas bus kviečiamas balandžio 14 d. savivaldybės I-ojo aukšto salėje. Darbotvarkė - įprasta pavasario ir kadencijos pabaigos susirinkimui  - ataskaitos, rinkimai, strategijos aktualijos.Prasideda pasirengimas susirinkimui - bus kviečiami visi sektoriai iškelti kandidatus į valdybą. Valdyba išanalizavusi situacija konstatvo, kad ypatingas dėmesys ir reikalavimas naujosios valdybos kandidatams, neketinti dalyvauti pirmuosiuose kvietimuose. Taip pat valdyba apsisprendė dėl pirmininko kandidatūros, valdybos vardu į pirmininkus bus keliama dabartinė pirmininkė. 

Valdyba patvirtino viešųjų pirkimų planą, išanalizavo nario mokesčio situaciją, aptarti numatomi teikti įvairioms programoms projektai.

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai