Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kraštiečiai rengs talką

Gruodžio 19 dieną Kriaunų bibliotekoje vyko kūrybinės diskusijos tema „Mykolas Römeris. Atminties ženklai tėviškėje“. Obelių gimnazijos gimnazistai, vadovaujami istorijos mokytojos Mirandos Nargelienės, pristatė pranešimus apie M. Römerį, jo asmeninio ir profesinio gyvenimo aspektus.
Kūrybinių diskusijų akimirka. Mildos Ulevičienės foto

 

Mažieji Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus mokiniai įdėmiai klausęsi pagrindinių akcentų apie žymų kraštietį, sudalyvavo trumpoje viktorinoje.

Kol mažieji žaidė, vyresniuosius užėmė ūkininkas, vienas iš Bagdoniškio dvaro savininkų, Antanas Kazlauskas. Jis papasakojo apie pastangas tvarkyti ir išsaugoti dvarą.

Vėliau vyko diskusijos, kaip ir kuo kiekvienas ir visi kartu gali prisidėti prie kraštiečio profesoriaus, administracinės teisės kūrėjo atminties išsaugojimas. Viena iš idėjų, kurią visi susitarė įgyvendinti – pavasarinė vaikų ir jaunimo talka Bagdoniškio parkui tvarkyti.

Kūrybinės diskusijos organizuotos vykdant projektą  „Prof. M. Römerio atminties ženklai tėviškėje“, finansuojamą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant projektą taip pat bus pastatyti 2 informaciniai kelio ženklai, nurodantys į M. Römerio tėviškę Bagdoniškyje.

Projektą paruošė ir kūrybines diskusijas organizavo Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Projektas vykdomas kartu su partneriu – Rokiškio Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Į projekto veiklas taip pat įsitraukia ir pagalbininkas – Rokiškio rajono Senamiesčio progimnazijos Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai