Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kelio ženklai į iškilių asmenybių gimtines jau įrengti

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės iniciatyva ant Laibgalių - Lašų kelio bei viešosios įmonės „Savas Rokiškis“ iniciatyva ant Rokiškio – Panevėžio kelio buvo pastatyti informaciniai kelio ženklai, kreipiantys keliautojus į svarbias garsių tėviškėnų: profesoriaus Mykolo Römerio ir visuomenės veikėjos Marcelės Kubiliūtės, - gimtines Bagdoniškio ir Tindžiulių kaimuose. Nuotr. Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, padėjęs suderinti ženklų statymo vietas su institucijomis.

 

Už tarpininkavimą derinant kelio ženklus su Lietuvos automobilių ir kelių direkcija projektų iniciatoriai nuoširdžiai dėkoja rajono merui Antanui Vagoniui ir direkcijos specialistams, kurie prieššventinę dieną skyrė laiką ir dėmesį, kad informacinių kelio ženklų derinimo procedūros būtų išpildytos. Dėl per projektus numatytų pastatyti informacinių kelio ženklų buvo kilęs nerimas. Mat projekto laikas ėjo į pabaigą, o rangovui, kuris nupirko ženklų derinimo, projektavimo ir pastatymo paslaugą, keletą savaičių nepavyko iki galo išpildyti direkcijos reikalavimų. Tuomet VVG kreipėsi pagalbos į merą ir jo pastangų dėka šiandien galime pasidžiaugti, kad per 2018-uosius  - valstybingumo metus, pavyko prisidėti prie garsių tėviškėnų, kurių nuopelnai Lietuvos valstybei kelia pasididžiavimą, atminimo įprasminimo.

Abi nevyriausybinės organizacijos ženklus perduos prižiūrėti savivaldybei.

Projektai įgyvendinti per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamą 2018 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Abiejų projektų vykdytojai taip pat rengė kūrybines diskusijas su vietos bendruomenėmis. Pranešimus ir kitas kūrybinių diskusijų veiklas paruošė ir organizavo vietos jaunuoliai. Projekto partneris buvo savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka, prisidėjo Senamiesčio progimnazijos Kriaunų skyriaus ir Panemunėlio mokyklos- daugiafunkcinio centro bendruomenės.

Kelio ženklai į garsių tėviškėnų gimtines.

   

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai