Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Keičiama strategija - mažinami pareiškėjų įsipareigojimai

Vietos veiklos grupės valdyba 2019 m. vasario 22 d. posėdyje pritarė administracijos siūlymui keisti strategiją. Pakeitimai susiję su palankesnėmis sąlygomis pareiškėjams.

Vietos projektų administravimo taisyklėse po paskutinio pasikeitimo yra nuo 5-erių iki 3- jų metų sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis, pasikeitė verslo projektų gyvybingumo rodikliai. Įvertinusi ganėtinai vangų pareiškėjų aktyvumą VPS priemonėse ir taisyklių naujoje redakcijoje pareiškėjams reglamentuotas palankesnes sąlygas, VVG administracija pasilūlė valdybai strategijos keitimus.

Valdyba pritarė pasiūlymui išbraukti iš strategijos priemonių sąlygą dėl 5-erių metų kontrolės laikotarpio, pakeisti verslo projekto tinkamą gyvybingumą reglamentuojantį teisės aktą, šios sąlygos atitikimą susiejant su vietos projektų administravimo teisyklėmis. Taip pat pasiūlyta 2019 m. įterpti dar vieną papildomą kvietimą rudenį, per kurį būtų kviečiamos priemonės, neišnaudojusios II ir III kvietimų lėšų. Atitinkamai buvo pertvarkytas strategijos veiksmų bei finansiniai planai.

Valdyba patvirtino trečiojo kvietimo priemonių atrankos kriterijus, kuriuos rengė valdybos darbo grupių jungtinio posėdžio dalyviai(su kriterijais galite susipažinti čia). Išklausytos administracijos darbuotojų ataskaitos, darbuotojų darbas įvertintas kaip tinkamas. Buvo pritarta siūlymui patikslinti dokumento "Valdybos formavimo principai" keletas nuostatų, nekeičiant esmės (su dokumentu galite susipažinti čia ).

Valdyba pritarė dviejų administracijos darrbuotojų komandiruotėms į Estiją, į partnerių organizuojamą Struvės tinklo tarptautinę konferenciją. Taip pat pakeistos kai kurios atnaujintos Vietos projektų administravimo procedūrų aprašo formos, pritarta VVG sudarytoms sutartims. Aptartos kitos aktualijos.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai