Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Kaimo sektorius išdelegavo atstovus

Baigiantis rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos kadencijai, lapkričio 29 d. buvo surengtas Rokiškio rajono kaimo sektoriaus nevyriausybinių organizacijų susirinkimas atstovės ataskaitai išklausyti ir naujos kadencijos tarybos atstovams išrinkti. Atstovais į naujo kadencijos Nevyriausybinių organizacijų tarybą išdeleguoti R.Stankevičiūtės-Vilimienės ir Zenonas Viduolis (nuotraukose).

 

 

Dvi kadencijas Nevyriausybinių organizacijų taryboje kaimo sektorių atstovavusi R.Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė savo veiklos ataskaitą. NVO taryba ją dvi kadencijas rinko pirmininke. NVO taryba per ketverius metus įgyvendino Nevyriausybinių organizacijų savivaldybės registro idėją ir siekia, kad savivaldybės paramą gautų tik tos NVO, kurios dalyvauja savivaldybės NVO registre. NVO taryba įgyvendina teisę ir pareigą per NVO sektorių susirinkimus deleguoti savo atstovus į įvairias savivaldybės komisijas, komitetus ir tarybas - tokia rekomendacija pateikta rajono savvaldybės merui ir savivaldybės administracijos direktorei. Taip pat pateiktos rekomendacijos: dėl savivaldybės apdovanojimų tvarkos, kai apdovanojimuose formuluojami nuopelnai už darbą NVO sektoriuje ar savanorystės temoje; dėl suspenduotos Kultūros ir turizmo tarybos veiklos.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai