Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Juodupės pilietininkai išdelegavo kandidatę į valdybą

Juodupės seniūnijos VVG pilietinio sketoriaus nariai 2019-11-14 susitikime delegavo naują savo atstovą į VVG valdyboje vakuojančią vietą. Visuotiniam susirinkimu bus teikiama Daivos Bliudžiuvienės kandidatūra. 

VVG valdyboje vakuojanti vieta atsirado po to, kai rajono savivaldybės tarybos nariu prisiekė buvęs VVG valdybos narys Zenonas Viduolis. VVG strategijų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai numato, kad saviavldybės politikai ir savivaldybės padalinių, įstaigų vadovai VVG valdyboje gali atstovauti tik vietos valdžios sektoriui.

Juodupės krašto pilietininkams pristatyti vietos plėtros strategijos siūlomi keitimai ir strategijos įgyvendinimo situacija, aptartas nario mokesčio NVO klausimas ir narystės problematika, kalbėta apie ateinančius metus, kai Juodupė taps mažąja Lietuvos klutūros sostine, bei VVG iniciatyvą bendruomenių ir gimnazijų ryšius stiprinti per bendras talkas Lietuvos valstybininkų tėviškėse (patirtis 2019 m. surengta talka su Obelių gimnazistais prof. Mykolo Römerio gimtinėje Bagdoniškyje). 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai