Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Išrinkta naujos kadencijos VVG vadovybė

Balandžio 14 d. įvykęs vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas suformavo naujos kadencijos valdybą, dar vienai kadencijai perrinko pirmininką, aptarė strateginio laikotarpio aktualijas.

2017-2019 m. VVG pirmininkės pareigas perrinkta Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, taip pat suteiktas mandatas dirbti toliau ir daugumai valdybos narių. Keletas pakeitimų yra, bet jie daugiau susiję su programiniais, privalomais pokyčiais: VPS administravimo taisyklės reikalauja užtikrinti bent 30 proc. valdybos narių kaitą, išlaikyti nediskriminacinį vyrų ir moterų santykį bei kuo gausiau valdyboje atstovaujamą jaunų žmonių iki 40 metų skaičių. Į pirmąjį posėdį susirinkusi naujos kadencijos valdyba savo pirmininku išsirinko Valerijų Rancevą.

Su naujojo laikotarpio strategijų startu susijusi svarbiausia nūdienos aktualija – dėl poįstatyminių teisės aktų trūkumo stipriai „šlubuojanti“ kvietimų teikti vietos projektus pradžia. VVG ankstesnio laikotarpio valdyba yra sudėliojusi naują paraiškų surinkimo grafiką, bet kad jis pradėtų veikti reikia sulaukti agentūros iniciatyvos pertvarkyti atskiras strategijos dalis.

Susirinkimą sveikinę VVG nariai: Seimo narys Raimundas Martinėlis ir savivaldybės meras Antanas Vagonis,- linkėjo kuo greičiau įveikti kliūtis ir sėkmingai startuoti, įgyvendinti iniciatyvas, palaikančias krašto žmonių dvasią, pasitikėjimą, keisti gyvenimo kokybę į palankesnę, stiprinti nevyriausybininkų indėlį į rajono gyvenimą. Jubiliejinė 10-ojo gimtadieninio puokštė įteikta Bajorų kaimo bendruomenei, ją iš VVG buvusio pirmininko Valentino Šedžio priėmė bendruomenės pirmininkė Inga Belovienė.

Audronės Baltuškaitės ir Valentino Morkūno fotopasakojimas

Dar vienai kadencijai pirmininke išrinkta Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė.

Seimo narys Raimundas Martinėlis (kairėje) ir antrajai kadencijai VVG valdybos pirmininku išrinktas Valerijus Rancevas.

Meras Antanas Vagonis linkėjo sėkmingo starto ir išreiškė savo palaikymą nevyriausybininkų idėjoms.

Kaip kitaip, jei ne per registravimą galima pažinti organizacijos narius. Agnė Šapokaitė, naujoji VVG valdybos narė atsakinga už dalyvių registravimą, susirinkimo pradžioje turėjo nemažą rūpestį...

O po susirinkimo jau galėjo dovanoti šypsenas.

Valentinas Šedys, buvęs VVG pirmininkas, VVG vardu teikė jubiliejinę Bajorų kaimo bendruomenės puokštę šios bendruomenės pirmininkei Ingai Belovienei. Kaip ir VVG, taip ir Bajorų bendruomenės jubiliejus keliamas rudeniop.

VVG senjorų komanda ne tik tarpusavyje ir ne tik prisiminimais linkę dalintis. Buvęs Seimo narys Vytautas Saulis (dešinėje) pažadėjo būti strategijos viešinimo komandos narys.

Laima Samuilovienė (kairėje) pakvietė VVG narius padovanoti daugiafunkciniam centrui automobilių kėdučių. Dešinėje fotopasakojimo autorė Audronė Baltuškaitė.

VVG finansininkas Valentinas Morkūnas (dešinėje)buvo perrinktas finansininku ir kitai kadencijai. Šalia VVG narys Valentinas Trumpa.

Prieš susirinkimo pradžią VVG nariai aktualijas aptarinėjo interesų grupelėse su kava. Šioje nuotraukoje bendruomenių aktyvintojai vyrai...

... čia bendruomenių pirmininkės...

... o čia verslininkai.

2017-04-17

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai