Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Įpūsti gyvybės Šv. Jokūbo keliui

Rokiškyje susirinkę aštuonių rajonų VVG vadovai tarėsi, ar reikėtų ir kaip galėtų prisidėti aktyvinant Lietuvoje bei suteikiant žmogiškos energijos Lietuvos Vyriausybės patvirtintam Šv. Jokūbo keliui. Kaimiškos VVG bendradarbiavimo idėjai įgyevndinti turi  teritorinio bendravimo projekų programą, finansuojamą iš Lietuvos kaimo paramos programos. Projektas jungtų 10 šalies VVG, kurių teritorijose yra šv. Jokūbo titulinės bažnyčios.

Mildos Ulevičienės foto. Susitikimo dalyviai aplankė Rokiškio krašto muziejų.

Iniciatyva rengti teritorinio bendradarbiavimo projektą Šv. Jokūbo keliui suaktyvinti, įpūsti jam gyvybės gimė Rokiškio rajono VVG. Rajone titulinė Šv. Jokūbo bažnyčia yra Suvainiškyje. Ji mažai lankoma, nes yra Lietuvos ir Latvijos pasienyje.

Susitikime dalyvavęs Rokiškio dekanas Eimantas Novikas kvietė VVG lyderius, idėją įgyvendinant, pirmiausia apmąstyti piligriminio kelio esmę ir remtis į tikinčiųjų poreikius - maldą, liudijimus. Sigitas Kirlys papasakojo apie savo piligriminę kelionę Ispanijos šiauriniu Šv. Jokūbo keliu, dalijosi išgyvenimais, pateikė žinių, kaip įrengta infrastruktūra. 

Šalies vietos veiklos grupių vadovai aptarė teritorinio bendradarbiavimo projekto galimas veiklas, prognozavo iškilsiančias problemas ir diskutavo, kaip galima būtų jų poveikio išvengti. Visi dalyviai pirminei idėjai - prisidėti prie kelio aktyvinimo -  pritarė. Į namus VVG lyderiai parsivežė užduotis - aptarti su savo grupėmis, su savivaldybių vadovais projekto idėją, apmąstyti savo teritorijose geriausias maršruto atkarpas.

Susitikimo foto pasakojimas. Autorės Audronė Baltuškaitė ir Milda Ulevičienė.

Sigitas Kirlys, 2018 m. drauge su žmona praėjęs Ispanijos šiaurinį šv. Jokūbo kelią, įkvepiančiai pasakojo savo patirtį.

Rokiškio dekanas Eimantas Novikas ir savivaldybės paminklosaugininkė Audronė Gavėnienė (dešinėje) susitikimo dalyvius stiprino patarimais.

 

Susitikimo dalyvių bendra nuotrauka.

Diskusijų akimirka.

Rokiško krašto turtai... Šv.Mato bažnyčios ansamblio neogotika ir...

... garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos kūrybos rinkinio ekspozicija.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai