Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Į naująjį 10-metį: strategijos startas ir kaip įkvėpimas tėviškėnų kalendorius

Gruodžio 8 dieną vietos veiklos grupė šventė. Susirinkimo dalyviai suteikė Rokiškio rajono vietos veiklos grupės Garbės nario vardą buvusiam pirmininkui Valentinui Šedžiui, aptarė Strategijos keitimus ir 10 metų organizacijos indėlį į rajono perspektyvas. O 2018 –iesiems dar ir išleido vertingą valstybės 100 -mečio dvasią atspindintį kalendorių „Lietuva = gimtinė = Rokiškis“, kuriame papasakota apie 12 Lietuvai ir pasauliui labiausiai nusipelniusių Rokiškio rajone gimusių kraštiečių.

Daug apdovanojimų

Buvęs VVG pirmininkas Valentinas Šedys tapo
trečiuoju vietos veiklos grupės Garbės nariu.
Leonardo Šablinsko foto.

Kaip ir pridera 10-mečio jubiliejaus proga buvo teikiamos padėkos. Pirmiausiai, organizacijos steigėjai Birutei Bagdonienei (10 metų senumo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės istorijoje užfiksuota, kad asociacijos steigėjai yra trys fiziniai asmenys). Padėkomis pagerbti ilgiausiai per 10 metų valdybose dirbę nariai – Daiva Čiučelienė, Diana Guzienė, Laimutė Sadauskienė, Jūratė Bagužienė, Laimantas Tubelis, organizacijos savanoriai – Audronė Baltuškaitė, Aušra Kriovė, Inga Belovienė, Albinas Urbonas, Giedrius Rimkus, specialistai – Dovilė Pučinskienė, Valentinas Morkūnas.

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis savo padėkomis taip pat įvertino trijų organizacijos narių indėlį į nevyriausybinių organizacijų judėjimą rajone – tai Birutę Bagdonienę, Jūratę Bagužienę ir Valentiną Morkūną.

VVG steigėja Birutė Bagdonienė buvo pagerbta ne tik VVG, bet ir rajono mero Antano Vagonio padėka. Leonardo Šablinsko foto.

Strategija prie starto linijos

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, pasidžiaugė per 10-metį organizacijos sutelktumu ir nuveiktais darbais. Per praėjusį laikotarpį organizacija į rajoną įliejo per 2,8 mln. Eur. Šiame finansiniame etape VVG yra apgynusi 2,1 mln. strateginį indėlį. Pirmininkė sakė, jog dar šiais metais yra siekiama pakviesti paraiškų surinkimo kvietimą – susirinkimo išvakarėse gautas NMA pritarimas strategijos keitimams, gruodžio 1 d. agentūrai derinti pateikti priemonių finansavimo aprašai. Likusios dvi šių metų savaitės bus aktyvios VPS pristatymo renginiais. Suplanuoti susitikimai su pareiškėjais beveik visose seniūnijose, nes jau pirmajame kvietime numatyta rinkti didžiausios strateginės priemonių - verslo, -paraiškas. Patys VVG specialistai važinės ir padės galimiems pareiškėjams pasirengti paraiškų teikimui, dokumentams pateikti laiko skirta maksimaliai – 2 mėn. nuo kvietimo paskelbimo. Bus siekiama įgyvendinti inovacijas, „žalia šviesa“ degama jauniems žmonėms iki 40 m., taip pat daug dėmesio teikiama krašto paveldui puoselėti, pritaikyti jį aktyvesnei turizmo traukai.

VVG sveikino ir savo narius, per šiuo metus, šventusius asmeninius jubiliejus... Leonardo Šablinsko foto.

Kalendorius kaip reakcija į profesoriaus pastabas

2018-ųjų Lietuvos valstybingumo metų kalendorių iš VPS viešinimo lėšų vietos veiklos grupė išleido neeilinį – su žymiausiais valstybininkais ir visuomenės veikėjais, kurie gimę Rokiškio rajone. Iš 12 garsiausių krašto žmonių 10 –tiems tėviškės yra Rokiškio krašto miesteliai ir kaimai. Visos personalijos dėl paaukoto gyvenimo visuomenei, valstybei yra neabejotini orientyrai dabar šiuose kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems žmonėms.

...bei nares, kurios Rokiškio kraštui dovanojo naujagimius.
Ramunės Cegelskaitės-Spaičienės foto.

Apie tai, kad garsūs tėviškėnai  - tema nepakankamai atspindėta Rokiškio krašte prieš penketą metų mandagias užuominas VVG nariams buvo išsakęs profesorius Jonas Jasaitis, didelis VVG bičiulis, su Šiaulių universiteto studentais vykdęs regioninį tyrimą Rokiškio rajono vietos veiklos grupės teritorijoje. Taigi, kalendorius yra kaip mažas bandymas taisytis, rūpintis ir gilinti žinias apie savo krašto žmones, kurių nuopelnus vertina Lietuva, kurių šviesia mintimi seka pasaulis.

Jubiliejaus atributai: flash mobas, gera  muzika ir tortas

Trijų VVG sektorių atstovai įžiebe 10-mečio tortą. 
Ramunės Cegelskaitės-Spaičienės foto.

Šventės rengėjų sumanytas geltonas, žalias, raudonas „Aš esu“ flash mobas (grupės žmonių bendras neįprastas veiksmas) nebuvo labai sėkmingas; pirma, dalyviai ne visi paisė aprangos kodo, antra, - nuotraukai pritrūko aukščio. Bet treniruotis galime per visus valstybės 100 -mečio metus. Pasak pirmininkės R.Stankevičiūtės-Vilimienės visi šio vyksmo atributai yra aktualūs – valstybinės spalvos ir puiki šūkis „Aš esu“. „Juk labai svarbu giliai suvokti, kad esame ir kad esame tėvynėje“, sakė pirmininkė. VVG jubiliejaus proga sveikino ištikimas organizacijos narys, Seimo narys Raimundas Martinėlis, bendruomenių atstovai.

Ant 10 -mečio torto dekoratyvines ugneles įžiebė rajono meras Antanas Vagonis, kaip valdžios žmogus, verslininkų atstoavai - Jonas Žemaitis bei Laimantas Tubelis, - ir nevyriausybinių organizacijų atstovės -pirmininkė bei steigėja, - visi VVG sektoriai, kaip ir dera tinklinei organizacijai, kurios veikimo laukas plati rajono problematika – nuo atskirties iki verslo, nuo vaikų iki senelių.

Speciali dovana labiausiai VVG nusipleniusiai mergaitei Elzei Belovaitei, kuri organizaciją renginiuose lydi nuo pat gimimo. Ramunės Cegelskaitės-Spaičienės foto.

Koncertavo Rokiškio  kultūros centro instrumentinė grupė VIVO DOLCE  (vadovas Karolis Pratkus), dar metų neatšventusi, bet dėl profesionalumo pamėgta klausytojų ir turinti nemažą būrį gerbėjų.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai