Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Epidemija ir finansinių ataskaitų teikimas. Bus vertinama lanksčiai

Vietos veiklos grupė kreipėsi į Registrų centrą ir paprašė pakomentuoti situaciją, kaip elgtis su 2019 m. finansinėmis ataskaitomis, nes per karantino laikotarpį visuotinio narių susirinkimo sušaukti nėra galimybių.

Asociacijų įstatymo 8 str. 5 dalyje regamentuota, kad per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis susirinkimas turi patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba ataskaitą. Ir patvirtinta ataskaita iki gegužės 1 d. turi būti pateikta Registrų centrui. 

Registrų ceentras pateikė atsakymą: "informuojame, kad teisės aktai, reglamentuojantys tiek visuotinių (akcininkų, narių, dalininkų) susirinkimų sušaukimo, tiek patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus dėl karantino sąlygų nėra pakeisti. Informuojame, kad Registrui teikiami tik susirinkimo patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

Vertindamas dėl šalyje paskelbto karantino susidariusią situaciją, apsunkinančią galimybes laiku pateikti finansines ataskaitas, Registrų centras 2020 metais finansinių ataskaitų teikimo procesą vertins lanksčiai ir atsižvelgs į objektyvias priežastis, dėl kurių verslas ir organizacijos gali nespėti laiku pateikti ataskaitų. Šiuo laikotarpiu Registrų centras netaikys teisės aktuose numatytų poveikio priemonių: nepradės surašyti administracinių nusižengimų protokolų ir neinicijuos paramos gavėjo statuso panaikinimo procedūrų".

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai