Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Diskusijos dėl projektų atrankos balų

Spalio 26 d. posėdžiavusios dvi valdybos darbo grupės išgrynino Strategijos savanorių priemonės projektų kokybės vertinimo kriterijus.

 

Savanorių priemonės, kurios Strategijoje pilnas pavadinimas yra Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1), atrankos vertinimo sistemą buvo patikėta sukurti jungtinio Rokiškio VVG valdybos darbo grupių (Kaimo bendruomenių iniciatyvų plėtros ir kaimo aplinkotvarkos problemų bei Jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų plėtros) posėdžio dalyviams.

Po diskusijų nuspręsta teikti FSA dokumentuose tokius atrankos kriterijus:

1 kriterijus. Projekto vykdytojas (pareiškėjas ir (arba) partneris) turi daugiau patirties darbo su savanoriais (aprašyta VPS), didžiausias galimas balas - 15:

  • 1 m. ir ilgiau – 15
  • nuo 3 mėn. iki 1 metų – 10.

2 kriterijus.  Į projektą įtrauktos suinteresuotos gyventojų grupės (aprašyta VPS), didžiausias galimas balas – 20.

3 kriterijus.  Projekto naujoviškumas (aprašyta VPS), didžiausias galimas balas – 10.

4 kriterijus. Didesnis savanoriškos veiklos aktyvumas projekto kontrolės laikotarpiu (savanoriškos veiklos valandų skaičius per metus; vertinama pagal paraiškoje pateiktus pareiškėjo įsipareigojimus projekto kontrolės laikotarpiu), didžiausias galimas balas -20:

  • prilygsta 1 ir daugiau darbo vietos valandų skaičiui - 20
  • prilygsta nuo 0,5 iki 1 darbo vietos valandų skaičiui - 15
  • prilygsta nuo 0,25 iki 0,5 darbo vietos valandų skaičiui – 10.

5 kriterijus. Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje teikiamas projektas, trijų plėtros sektorių atstovais (nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo, savivaldybe), didžiausias galimas balas -20.

6 kriterijus. Projekto veiklos prisideda prie kultūrinio tapatumo stiprinimo, kultūros paveldo populiarinimo, didžiausias galimas balas – 15.

Taip pat šios VPS veiklos srities projektams bus taikoma papildoma kvietimo tinkamumo sąlyga dėl tvarios savanorystės: pareiškėjas prie projekto turės pateikti išsamią informaciją apie savanoriškos veiklos tvarumą prie projekto veiklų projekto kontrolės laikotarpiu (savanoriškų veiklų sąrašą su valandų skaičiumi ir savanoriškos veiklos poreikio aprašymu).

Ramunės Cegelskaitės-Spaičienės foto

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai