Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Darbo grupėse - apie strategijos keitimą

Ketvirtadienį į posėdį rinkosi VVG valdybos darbo grupės. Pagrindinis klausimas - strategijos verslo plėtros ir bendradarbiavimo priemonių likimas. Darbo grupės diskutavo apie galimybę stambinti vietos projektų paramos sumą, bendradarbiavimo priemonės aprašymo keitimą ir kitamet planuojamą papildomą kvietimą teikti paraiškas.

Diskusija apie verslo plėtros priemonę. Iš kairės VVG valdybos narys Laimantas Tubelis, VVG finansininkas Valentinas Morkūnas, VVG valdybos nariai Anicetas Bytautas ir Valentinas Šedys. M. Ulevičienės foto

Rokiškio r. VVG jau 2 kartus kvietė teikti paraiškas pagal bendradarbiavimo priemones. Tačiau jokio dėmesio šiai priemonei nesulaukta - nepateikta nei viena paraiška. O strategijoje yra numatyta, kad bus įgyvendinti bent 2 vietos projektai. Todėl buvo nuspręsti valdybai pasiūlyti pritarti stretegijos keitimui priemonę labiau palenkti į turizmą, o bendradarbiaujančių šalių skaičių sumažinti iki mažiausiai dviejų.

Kitas klausimas - verslo plėtros priemonė, per kurią pateiktos tik 3 paraiškos, ir kurių paramos suma sudaro nedidelę dalį visos strategijoje numatytos sumos. Darbo grupėje pasiūlyta paramos sumą vienam projektui padidinti iki 65 tūkst. eur.

Taip pat nuspręsta 2020 metais pašaukti 2 kvietimus, vietoje suplanuoto vieno, kad būtų užtikrintas strategijos įspareigojimų įvykdymas

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai