Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Dar penki vietos projektai

Rugsėjo 12 d. pasibaigė ketvirtasis vietos projektų surinkimo etapas vietos veiklos grupės strategijai įgyvendinti. VVG sulaukė 5 vietos projektų pagal priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis: verslui pradėti ir verslui plėtoti (atitinkamai 3 ir 2 vietos projektų).

Mildos Ulevičienės foto. VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė (kairėje) ir pirmoji paraišką pateikusi Jūratė Seibutienė.

 

 

Bendra kvietimo lėšų suma buvo 502 tūkst. Eur, vietos projektų pareiškėjų bendra prašoma suma yra 131 tūkst. 820 Eur, vadinasi, visiems pateiktiems projektams lėšų užtenka.

Pasak vietos veiklos grupės pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, tikėtasi didesnio pareiškėjų dėmesio, juolab, kad prieš šį kvietimą rengtuose pirmuosiuose mokymuose galimų pareiškėjų aktyvumas buvo itin didelis - susirinkdavo 16-18 dalyvių. Kas sutrukdė jiems teikti paraiškas? Procedūros su nekilnojamuoju turtu, baimė prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus, atidėliojimas projektų rengimo aktyvaus etapo, -aplinkybės pačios įvairiausios. Pasak VVG pirmininkės, bet yra ir kita medalio pusė - situacija palanki tiems, kurie pateikė projektus, nes jau aišku, kad konkurencijos dėl lėšų jie nepatirs.

Jau antrą kartą per kvietimą nesulaukta nei vienos idėjos priemonėje "Bendradarbiavimas". R.Stankevičiūtė-Vilimienė komentavo, kad siūlys VVG strategijos darbo grupei šią priemonę permąstyti, ar iš viso ji tokia reikalinga, o jei reikalinga, tai gal vertėtų pakeisti bendradarbiavimo sritį iš  trumposios tiekimo grandinės į turizmą.

Verslo plėtros idėjai projektą pateikė bendrovės "Donėjus" vadovas Nerijus Blažys, šalia iš kairės VVG biuro specialistė Milda Ulevičienė, iš dešinės bendrovės vietos projektų rengimo konsultantė Renata Bernotienė. R.Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai