Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Bendruomenių sąjunga susirinkimą dar kartą atidėjo

Antrąkart šaukiamas Rokiškio rajono bendruomenių asociacijos susirinkimas ir vėl formaliai negalėjo įvykti. Jis atidėtas iki VVG susirinkimo datos.

Bendruomenių asociacija prieš metus perrinkusi savo tarybą, o pastaroji pirmininką, negalėjo formalizuoti valdymo dėl kai kurių išrinktų į tarybą atstovų vangumo - jie nepateikė apie save duomenų. 

Bandymas šiemet sušaukti asociacijos visuotinį susirinkimą dėl Tarybos perrinkimo du kartus buvo nesėkmingas. Nors pagal asociacijos įstatus, pakartotinai šaukiant susirinkimą darbotvarkės klausimais galima priimti sprendimus ir nesant kvorumo, tačiau dalyviai nusprendė susirinkimą atidėti. Apsitarta Susirinkimą šaukti kartu su VVG susirinkimu, kad asociacijos nariams būtų patogiau vienu metu atvažiuoti. Asociacijos įstatų naujai redakcijai parengti sudaryta redkolegija, kurioje dirbs Irina Kalnietienė (Salų kaimo bendruomenės pirmininkė), Jolanta Vygelienė (Kamajų), Inga Belovienė (Bajorų), Roma Kvedaravičienė (Kazliškio), Jonas Smalskys (Lukštų).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai