Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Bendruomenių pirmininkams apie organizacijų administravimo aktualijas

Vietos veiklos grupė liepos 31 d. sukvietė Rokiškio karšto bendruomenių pirmininkus pasitarti dėl VVG strategijos organizcijų administravimo aktualijų.

Rokiškio krašto kaimo bendruomenių lyderiai (iš kairės Daiva Gaižiuvienė (Čivylių bendruomenė), Daiva Lukošiūnienė (Lailūnų), Valdimiras Tokarevas (Pandėlio), Vitalija Pivoriūnienė (Panemunio), Irena Žindulienė (Konstantinavos), Danutė Gabriūnienė (Kairelių), Ala Nikitina ("Pakriaunos"), Vanda Cicija (Laibgalių). R.Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė bendruomenių pirmininkams pateikė trumpą strategijos įgyvendinimo situaciją ir informciją apie prasidėsiantį IV kvietimą. VVG finansininkas Valentinas Morkūnas konsultavo dėl perkančių organizacijų statuso, VPS VPS viešųjų ryšių specialistė Milda Ulevičienė apie asmens duomenų apsaugą.

M.Ulevičienė taip pat pristatė bendruomenų lyderiams VVG verslo anketą ir prašė pagelbėti apklausiant vietos verslininkus ir ūkininkus. VVG siekia turėti verslo žmonių realią nuomonę dėl Strategijos priemonės ūkio plėtrai. Ši priemonė per 3 kvietimus nesulaukė verslininkų dėmesio, kokio tikėtasi, todėl VVG nori žinoti priežastis ir apsispręsti kaip su šia priemone pasielgti - keisti jos sąlygas, ar numatytas lėšas perkelti į labiau populiarias verslumo priemones. 

VVG biuro darbuotojai pasidalijo su bendruomenių lyderiais viešųjų erdvių, socialinių verslų, projektinės patirties  idėjomis, kvietė bendruomenes labiau kooperuotis teikiant projektus ir organizuojant renginius.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai