Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


VYKSTA. V kvietimas teikti vietos projektus pagal VVG strategijos priemones: "Ūkio ir verslo plėtra" bei "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas". Projektai renkami nuo birželio 10 iki liepos 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Atsakymas į viešą Romualdo Kaminsko laišką

Atsakymas 2020-06-22 buvo išsiųstas Rokiškio Sirenai

Pasinaudodami visuomenės informavimo įstatymo 15 punktu dėl atsakymo teisės Rokiškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) reaguoja į VVG nario Romualdo Kaminsko 2020-06-18 viešai paskelbtą nuomonę „Atviras laiškas/atsakymas VVG pirmininkei R. Stankevičiūtei - Vilimienei „Kodėl aš, Romualdas Kaminskas, nebemoku nario mokesčio ir nebenoriu būti VVG nariu“ internetinėje svetainėje https://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/tribuna/atviras-laikasatsakymas-vvg-pirmininkei-r-stankeviitei-viliminei-kodl-a-romualdas-kaminskas-nebemoku-nario-mokesio-ir-nebenoriu-bti-vvg-nariu

 

Prieš pat Rokiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) visuotinį susirinkimą birželio 19 d., Romualdas Kaminskas, VVG narys, išplatino viešą laišką. Jame R. Kaminskas kvestionuoja teismų sprendimus, kaltina VVG jo asmens ignoravimu, viešoje erdvėje žemina atskirų narių garbę ir orumą.

Pirmiausia, R. Kaminskas niekaip nepamiršta 2013 metų VVG valdybos rinkimų, kuriuose nebuvo pasiūlytas nuo Panemunėlio bendruomenės sektoriaus. Tariamus procedūrinius pažeidimus, viešų ir privačių interesų konfliktus R. Kaminskas apskundė teismui, tačiau tiek Rokiškio rajono apylinkės, tiek Panevėžio apygardos teismai  jo skundų nepatenkino. Su Teismo nutartimis galima susipažinti viešojoje erdvėje adresu: https://rekvizitai.vz.lt/imone/rokiskio_rajono_vietos_veiklos_grupe/bylos/

R. Kaminskas, akcentuojantis teisingumą ir įstatymų laikymąsi, pats nesilaiko VVG nario prievolės, įtvirtintos VVG įstatuose – dalyvauti VVG veikloje, VVG visuotiniuose susirinkimuose ir mokėti nario mokestį. Nuo 2014 m. VVG visuotiniuose susirinkimuose, šaukiamuose 2 kartus per metus, R. Kaminskas dalyvavo tik 1 kartą - 2017-12-08, nario mokesčio buvo nesumokėjęs už pastaruosius 3 metus. VVG narys buvo ne kartą ragintas padengti įsiskolinimus organizacijai, tačiau skolos nemokėjo. 2020-06-18 su R. Kaminsko viešų laišku VVG gavo ir jo prašymą išstoti iš organizacijos.

Dar vienas klausimas, į kurį tiesiog negalima nereaguoti yra šis, cituojame: „Kitas pastebėjimas, o kur visi buvot 2007 m. kai  VVG kūrėsi? Kai pasirodė milijonai tai daug atsirado norinčių, O kur tie senieji, kurie įkūrė?“ Daugelis senųjų narių, kūrusių VVG, vis dar aktyviai veikia šioje organizacijoje – tai ir Birutė Bagdonienė, ir Jūratė Bagužienė, ir VVG valdybos narys, buvęs VVG pirmininkas Valentinas Šedys ir daugelis kitų. Vieni iš kūrėjų, dabar jau a.a. Gintaras Styra ir Genovaitė Kažemekienė VVG nariais buvo iki pat mirties. Verta paminėti, jog R. Kaminskas taip pat nebuvo prie tų, kaip jis sako „kuriančių VVG“, nes VVG nariu jis tapo tik 2009 metais. R. Kaminsko laiške minėti milijonai per projektines veiklas buvo investuoti į kaimiškosios teritorijos bendruomenių veiklos stiprinimą, verslumo skatinimą, viešosios infrastruktūros gerinimą.

VVG šiuo metu vienija 119 narių. Vieni veikloje dalyvauja mažiau, kiti – daugiau. Dažnai prisidėti prie VVG veiklų prašome tiesiog el. paštu ar internetinėje svetainėje. Kuriems aktualu ir įdomu, prisideda be ypatingų išankstinių prašymų ir organizavimų.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai