Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Atsakymas į rajono tarybos nario Stasio Meliūno viešus komentarus

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, reaguodama į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Meliūno komentarus jo asmeninėje ir vietos veiklos grupės facebook paskyrose apie vietos veiklos grupę, teikia savo reakciją ir tikisi, kad Stasys Meliūnas, gerbdamas įstatymus, ja pasidalins su savo paskyros skaitytojais.

S.Meliūno komentarai

Pilni politiko S.Meliūno komentarai pateikiami iliustracijose (žiūr. žemiau).

Rajono politikas savo facebook paskyroje 2018-06-10 (17.12 val.) parašė žinutę komentuodamas „Gimtojo Rokiškio“ publikaciją „Ekskursija po „paslėptus“ parkus, arba, kaip ES lėšos trūnija Rokiškio rajono miškuose“, kuri niekaip nesisieja su vietos veiklos grupe, jos veikla ir jos įgyvendinamais projektais. Šioje žinutėje S.Meliūnas tvirtino, kad , cituojame: „Manau, kad ši „ekskursija“ atsako į klausimą: kodėl VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė taip atkakliai nenorėjo įsileisti į VVG valdybą rajono savivaldybės tarybos deleguotų naujų narių /.../ Dalyvavusi paskutiniame rajono savivaldybės Tarybos posėdyje (2018-05-25) net nepadoriai aršiai nurodinėjo rajono Tarybai kaip reikia elgtis, kokius narius deleguoti, kokius ne. Vis įrodinėjo, kad atėjus į VVG valdybą šiems, naujiems nariams, atseit, sugrius rajono plėtros strategija /.../“. Taigi, nors šioje publikacijoje nei VVG vardas, nei per VVG strategiją įgyvendinti projektai nėra minimi, tarybos narys ar sąmoningai, ar dėl neišmanymo negatyvią informaciją susiejo su vietos veiklos grupės veikla.

Kitame komentare, rašytame į VVG facebook paskyrą 2018-06-12 (apie pirmą valandą nakties), replikuodamas į neigiamą kito komentatoriaus vertinimą situacijos, kai jis, S.Meliūnas, VVG valdyboje neigė būtinybę įstoti į VVG narius, išdėstė, cituojame: „/.../Nežiūrint to, kad labai pasistengėte mane įžeisti – nepykstu, nes esu įsitikinęs – „išsakėte“ ne savo mintis, esate suklaidinta kai kurių susireikšminusių asmenų, įteigusių jums savo nuomonę. Žinoma, turiu mažai vilties įtikinti, pakeisti tamstos požiūrį, bet vis dėl to, norėčiau atkreipti dėmesį, kad nepadariau nei vieno nepagarbaus veiksmo, niekam nepasakiau nei vieno įžeidžiančio žodžio (kai tuo tarpu, mano atžvilgiu jų netruko), tik mandagiai, motyvuotai išreiškiau savo nuomonę (matydamas, kad laisvoje, demokratinėje, teisinėje valstybėje turiu tam teisę), kad rajono savivaldybės tarybos sprendimu deleguotas atstovauti valdžios sektorių į rajono vietos veiklos grupę, turiu teisę, bet ne pareigą įstoti į šią organizaciją /.../“

Apie nuomones ir faktus

Rajono tarybos komitetų posėdžių ir sesijos įrašus Stasys Meliūnas ir visi, kam ši tema yra įdomi, pakartotinai gali išklausyti savivaldybės tinklalapyje ir įsitikinti, kas čia ko norėjo ir kas ko nenorėjo. Todėl apie suklaidintus ir susiklaidinusius, mandagius ir susireikšminusius, aršius žmones S.Meliūno išvadą priimame tik kaip jo asmeninę nuomonę. Tačiau atkreipiame politiko dėmesį, kad nors nuomonei netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų, - tai yra įstatymo norma.

Pateikiame Savivaldybės tarybos įrašus tarybos posėdžio klausimu „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-72 ,,Dėl vietos valdžios sektoriaus atstovavimo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyboje“ dalinio pakeitimo“ (žiūrėti galima tik per Internet Explorer naršyklę):

  1. 2018-05-25 diskusiją savivaldybės taryboje dėl VVG valdybos galite išklausyti nuo 35:45 val. (spausti čia).
  2. 2018-05-22 diskusiją savivaldybės tarybos komitetuose - nuo 1:13 val. (spausti čia).
  3. 2018-05-23 diskusiją savivaldybės tarybos komitetuose - nuo 50:15 val. (spausti čia).

 

Apie būtinybę tapti nariu

Vietos veiklos grupės valdybos 2015-05-31 posėdyje atsisveikindamas rajono politikas S.Meliūnas replikavo, kad parengs raštą ir įrodys, jog yra teisus. VVG kol kas tokio rajono politiko rašto negavo, todėl negali įvertinti, kokio teisės akto nuostatomis tarybos narys S.Meliūnas vadovaujasi, grįsdamas savo poziciją.

2018-04-27 vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame taip pat buvo svarstomas S.Meliūno delegavimo į VVG valdybą klausimas, jis tuomet rėmėsi LR Konstitucija. Bet šis kertinis teisės aktas nenumato jokių išlygų savivaldybės tarybos nariams. Atvirkščiai, 29 straipsnis nurodo: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Taigi, VVG taip pat niekam išskirtinių sąlygų nekuria – ar esi tik eilinis žmogus, ar esi ir rajono tarybos narys – visiems vienoda galimybė ir pareiga, jei siekiama vadovauti Rokiškio rajono vietos veiklos grupei,  - pirmiausia, tapti Rokiškio rajono vietos veiklos grupės nariu.

Kuo dar vadovaujamės be jau minėtos LR Konstitucijos:

  1. LR Asociacijų įstatymu (spausti čia).
  2. LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu (spausti čia).
  3. ŽŪ ministro įsakymu „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (spausti čia).
  4. Rokiškio rajono vietos veiklos grupės įstatais (spausti čia).

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė,
Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė

PS.Maloniai prašome visų mūsų facebook paskyros skaitytojų dalintis žiniomis ir komentuoti situacijas etiškai. Pastebėjus neetišką komentarą, prašytume mus informuoti.

Politiko S.Meliūno komentarai socialiniuose tinkluose (norėdami išsididinti spauskite ant paveikslėlio)

1 komentaras 

 2 komentaras

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai