Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Apskrities VVG lyderiai kolegiškai aptarė strategijų aktualijas

Vasario 5 d. Panevėžio rajono vietos veiklos grupėje į darbinį susitikimą rinkosi Panevėžio apskrities VVG lyderiai ir aptarė susikaupusiais aktualijas bei apžiūrėjo projektą. Rokiškio VVG atstovavo valdybos narė Agnė Šapokaitė ir biuro specialistas Valerijus Rancevas.

Vietos veiklos grupių susitikimo dalyviai aptarė mokymų organizavimo patirtis, apibendrino poreikį apmokyti LEADER programos principų per 2019 m. valdybos narius. Strategijas reglamentuojančios taisyklės nurodo, kad nemažiau kaip 1/3 VVG kolegialių valdymo organo narių turi būti išklausę minėtą mokymų programą. Apskrities VVG lyderiai nuogąstavo, kad nėra aiškumo, pagal kokius kriterijus bus vertinama Strategijų įgyvendinimo pažanga, nors vertinimas vyks jau 2020 m.

Vietos veiklos grupių atstovai pasidalijo vietos projektų vertinimo patirtimi. Daugiausiai neaiškumų ir diskusijų kelia verslo plano vertinimas. Atkreiptas dėmesys, kad taisyklės neapibrėžia, nuo kada vietos projekto įgyvendinimo metu įsigytas turtas turi būti draudžiamas iš karto jį įsigijus ir pradėjus naudoti, Taip pat atkreiptas dėmesys, kad pirkimo dokumentuose numačius labai išsamią perkamos prekės specifikaciją gali kilti įtarimų dėl pirkimo pritaikymo vienam tiekėjui. Vietos veiklos grupių atstovai aptarė ŽŪMIS informacinės sistemos veikimo problemas ir nusprendė kreiptis į VVG tinklą, kad tarp VVG ir NMA rastųsi susitarimas, jog mokėjimo prašymo data būtų fiksuojama, kai VVG mokėjimo prašymą pateikia, o ne tada, kai NMA jį patvirtina, nes ŽŪMIS sistemos stigimas yra NMA neišspręstas klausimas ir VVG neturi dėl to jaustis atsakinga.

Panevėžio apskrities VVG atstovai aplankė sėkmingos kaimiško verslo edukacinę dailiosios meninės keramikos programą, organizuojamą  „Midenė“. Susitikimo dalyviams buvo pristatyta įmonės veikla, gaminamos produkcijos kryptys, gamybos procesas, teikiamos paslaugos, pravestas edukacinis užsiėmimas.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai