Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

"Pažangaus kaimo link" seminare - koncepcija, diskusijos ir dalijimasis patirtimi

Gruodžio 2 d., Raubonių kaime, Pasvalio rajone, vyko seminaras „Pažangaus kaimo link“. Jame dalyvavo Rokiškio r. VVG atstovai kartu su kitų Panevėžio apskrities VVG atstovais. VVG, kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas Panevėžio apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi.

Seminare Rokiškio r. VVG atstovavo pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė - Vilimienė, VVG valdybos narė Laimutė Sadauskienė ir VVG valdybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis. (Mildos Ulevičienės foto)

 

 

Seminaras vyko Pasvalio rajone, Raubonių kaime, todėl po renginio jo dalyviai nepraleido progos susipažinti su Raubonių kaime įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, lankėsi Raubonių vandens malūne, vilnų karšykloje-verpykloje, turėjo galimybę pamatyti vilnonę pirtį ir sužinoti jos teikiamą naudą.

Renginys organizuotas Vietos veiklos grupių tinklui įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Profesorė Vilma Atkočiūnienė pristatė "Pažangaus kaimo" koncepciją ir moderavo seminarą

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai