Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Dėmesys potencialiems projektų konsultantams

Liepos 17 d. Rokiškio rajono VVG sukvietė galimus vietos projektų konsultantus. Tai žmonės - arba turintys europinių projektų patirties, arba turintys tam tinkamas kvalifikacijas,- ir todėl geriau suprantantys programinius reikalavimus. Į kvietimą atsiliepė 11 specialistų iš Rokiškio rajono. 

Strategijos vadovė R. Stankevičiūtė-Vilimienė (nuotraukoje) tikisi, kad VVG skirdama dėmesio vietos projektų konsultantams plės strategijos žinomumą ir didins srategijos įgyvendinimo sėkmę.

Susitikime buvo kalbama apie projektų reikalavimus ir niuansus, verslo plano parengimo reikalavimus. Modeliuotos situacijos, analizuoti probleminiai klausimai.

Pasak Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkės, strategijos vadovės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, per pusantrų metų, kuomet prasidėjo projektų priėmimas, poreikis telktis strategijai įgyvendinti specialistus yra matomas. Nemažai potencialių pareiškėjų yra teigę, kad neteiks projektų, ne todėl, kad nebūtų poreikio gauti finansavimą, bet todėl, kad nepasitiki savo jėgomis; jie nuolat teiraujasi VVG, kas Rokiškyje gaėtų jiems padėti parengti projektinius dokumentus. Tokia situacija atsisipindi ir strategijos įgyvendinimo rezultatuose - nors verslo priemonėmis domisi daug žmonių, bet projektus pateikia vienetai.

VVG tikisi, kad per potencialių konsultantų rengimą padidins potencialių pareiškėjų, kurie ieško finansavimo savo verslo idėjoms, skaičių; taip pat būtų pildoma vietos konsultacinių paslaugų specialistų rinka.

Šiuo metu VVG rengiasi ketvirtajam vietos projektų paraiškų surinkimo etapui. Jis turėtų prasidėti rugpjūčio viduryje ir tęstis iki rugsėjo vidurio. VVG siekia kad iki 2019 m. pabaigos būtų paskirstyta daugiau nei 30 proc. vietos projektams strategijoje skirtų lėšų. Iš viso Rokiškio kaimo strategijoje 2014-2020 vietos projektams yra skirta 1 mln. 719,98 tūkst. Eur.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai