Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


GRAFIKAS aktyvinimo renginiai pareiškėjams, besidomintiems verslo priemone. I KVIETIMAS teikti paraiškas pagal "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" priemones (paskutinė paraiškų teikimo diena kovo 23-oji). KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Informacija pareiškėjams

I KVIETIMAS (paprastas) teikti vietos projektus "Rokiškio kaimo strategijos 2014-2020" paramai

Vietos projektų teikimo laikotarpis: 2018 m. nuo sausio 23 d. nuo 9 val. iki kovo 23 d. 16 val. 

1. Kvietimo teikti vietos projektus skelbimas

2. Priemonių dokumentai

Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (LEADER-19.2-7)  veiklos sritis „Parama investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (LEADER-SAVA-5)  veiklos srities „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas  (Vietos projekto paraiška)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6)  veiklos srities „Parama verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

FSA 1 priedas (Vietos projekto paraiška)

FSA 3 priedas (Verslo planas)

Daugiau FSA priedų ir nuorodų prie "Bendrųjų dokumentų" (žiūr. žemiau)

 3. Bendrieji dokumentai

Visoms kvietimo priemonėms  Įkainiai. Daugiau informacijos rasite čia.  
Visoms kvietimo priemonėms  FSA 2 priedas (Jungtinės veiklos sutartis)  
Visoms kvietimo priemonėms Vienos įmonės deklaracija. Daugiau informacijos rasite čia.   
Priemonei „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. 
Daugiau informacijos rasite čia.
 
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.
Daugiau informacijos rasite čia.
 
  ES sutarties veikimo I priedas, paieškoje surinkite I priedas.
Daugiau informacijos rasite čia.
 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai