Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

VVG su bendruomenėmis aptarė aktualijas

Rugpjūčio 29 d. VVG surengė bendruomenių susitikimą aptarti "Sumanaus kaimo" temai, savivaldybės turto naudojimo aktualijoms, būsimosios strategijos ir einamiesiems reikalams.

Su bendruomenėmis aptarta ateinančio laikotarpio nauja priemonė "Sumanus kaimas". VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė paprašė apmąstyti bendruomenėse, kokios sumanaus kaimo idėjos galėtų padaryti teritorijoje esminį postūmį, kuriantį gerą rezultatą ir bendruomenei, ir savivaldybės institucijoms, ir vietos verslui. VVG pirmininkė Milda Ulevičienė informavo apie parengas naujojo strateginio laikotarpio tyrimo anketas, bendruomenės bus svarbiausios talkininkės siekiant apklausti vietos gyventojus.

Posėdyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Violeta Bieliūnaitė – Vanagienė (nuotr. iš dešinės pirmoje eilėje pirma). Ji atsakė į bendruomenių lyderių klausimus.

V. Bieliūnaitė – Vanagienė atkreipė dėmesį, kad bendruomenės turėtų atidžiau skaityti sutartis. Daugelis bendruomenių savivaldybės patalpas yra gavusios panaudos būdu ir vėlesnių laikotarpių sutartyse yra punktas, kad panauda gautose patalpose bendruomenės negali vykdyti ūkinės komercinės veiklos (valstybės teisės aktai taip saugo konkurencinį lauką). Todėl, jei bendruomenės pradeda vykdyti ūkines veiklas, turi kreiptis į savivaldybės turto skyrių, kad kartu rastų sprendimą - ūkinėms veikloms reikalingos patalpos būtų išbrauktos iš panaudos sutarties ir teikiamos nuoma. 

Taip pat savivaldybės turto skyriaus vedėja atkreipė dėmesį, kad sutartyje yra prievolė, jog gautas patalpas panaudos gavėjas turi remontuoti ir ptižiūrėti, kad remontai pertvarkant patalpas, paskirties keitimas turi būti suderinti su savivaldybe. Panaudos gavėjui yra prievolė drausti turtą ir mokėti komunalinius ir energetinius mokesčius. Bet, jei bendruomenė ūkinės veiklos nevykdo, Savivaldybės tarybos 2019 m. sprendimu TS-236, gali būtų atleidžiama nuo šių mokesčių (reikia rašyti prašymą). Savivaldybės turto panaudojimo dokumentai prie pavadinimo Nekilnojamasis turtas (spausti čia).

VVG savo ruožtu atkreipė bendruomenių dėmesį, kad VVG tinklalapyje, "Kalendoriaus" rubrikoje, pradės talpinti informaciją, susijusią su nevyriausybinių organizacijų administravimu, kad gavus paramą iš gyventojų, iš įmonių, reikia nepamiršti ją įtraukti į metinę veiklos ataskaitą (natūra taip pat gali būti įvertinta pinigais), kad metinėje ataskaitoje verta fiksuoti organizacijoje atliktas savanoriškas veiklas, savanorių skaičius (tokios istorijos prisireikia teikiant projektus, susijusius su savanoryste), kad patikrintų, ar Registrų centro duomenų bazėje, organizacijos skiltyje, yra žyma "Nevyriausybinė organizacija".

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai