Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG posėdžiai persikėlė į susirašinėjimo procedūrą

Savivaldybės teritorijoje esant paskelbtai ekstremaliai situacijai VVG posėdžiai ir projektų atrankos posėdžiai bus organizuojami rašytinės procedūros tvarka. VVG vidaus dokumentuose tokia tvarka įteisinta.

Lapkričio 9 d. valdybos protokole bus užprotokoluota valdybos narių pozicija dėl darbotvarkės, kurios klausimai išsamiai aprašyti valdybos nariams pateikiami iš anksto.

Posėdžio pradžia 2020 m. lapkričio 4 d.

Posėdžio pabaiga 2020 m. lapkričio 9 d. 

Darbotvarkė

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto organizavimo ekstremalios situacijos sąlygomis
  2. Dėl Audronės Baltuškaitės išbraukimo iš narių (aplinkybė – mirtis)
  3. Dėl VPS keitimo
  4. Dėl VPS sutarties keitimo
  5. Dėl pretendentų apdovanojimams
  6. Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto darbo sutarties pakeitimo
  7. Dėl kitų klausimų

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai