Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

VVG 15: ataskaitiniame susirinkime apie pasiekimus ir planus

Balandžio 22 d. vietos veiklos grupė visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime paminėjo savo 15-kos metų sukaktį. VVG pirmininkė Milda Ulevičienė savo pranešime dėkojo bendruomeninėms organizacijoms - VVG narėms už stiprią lyderystę įgyvendinant VPS strategijos iššūkius, taip pat VVG savanoriams už iniciatyvas ir energiją.

Sukaktuvių tortą dalija VVG pirmininkai (iš kairės) vadybos pirmininkas Vidas Joneliūkštis ir organizacijos pirmininkė Milda Ulevičienė. Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės foto.

VVG pirmininkė Milda Ulevičienė savo metiniame pranešime labiausiai akcentavo bendruomeninių organizacijų pastangas keisti savo gyvenvietes, sukurti joms patrauklumą. "Bendruomenių pirmininkai – lyderių, auginančių kaimus, pagrindas. Jie ženkliai prisideda prie kaimiškų teritorijų aktyvinimo ir stiprinimo. Kas veiklą orientuoja į veiklas ir nedidelius projektus, kas į stiprią bendruomeninę iniciatyvą ir socialinius verslus. Iki metų pabaigos per VVG socialinio verslo priemonę buvo pateikti 4 socialinio verslo projektai. 3 iš jų pateikė bendruomenės, 1 – asociacija. Visos trys bendruomenės – VVG narės... Aprėpdama tiek iniciatyvų, bet kuri bendruomenė ne visada gali ir sugeba sužiūrėti teisės aktus, reikalingus leidimus, begalę statybos bei kitų reikalavimų. Todėl nevyriausybininkams, kurie savo laiką ir kompetencijas skiria krašto, tradicijų, verslumo puoselėjimui, reikalinga pagalba iš šalies – seniūnijos, savivaldybės, verslo", - sakė pirmininkė. Ji ypač išskirė bendruomenes, priėmusias socialinio verslo iššūkį Kriaunų bendruomenės (pirmininkas Eugenijus Driskius), Kamajų (pirmininkė Jolanta Vygelienė), Kairelių (Danutė Vaičiulienė), Bajorų (Inga Belovienė).

Susirinkimas patvirtino veiklos, finansines ir revizinės komisijos ataskaitas. Pasveikino narius, kurie šiemet jau paminėjo apvalias sukaktis - Romą Kundelį, Lietuvai pagrąžinti Rokiškio skyrių, automobilių sporto klubą "Aukšta pavara", taip pat nares Laurą Viduolytę-Pupelienę ir Liną Meilutę-Datkūnienę, auginančias naujagimius, Rokiškio krašto ateities kūrėjus. 

Susirinkimo pranešimai:

1. VPS aktualijos.

2. Veiklos ataskaitos:

3. Finansinė atskaitomybė

4. Revizinės komisijos ataskaita

Fotopasakojimas. R.Stankevičiūtė-Vilimienė

 

 

 

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai