Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Valdyba patvirtino antikorupcinę tvarką ir rengiasi rinkimams

Po ilgo laiko vėl natūraliai susirinkusi VVG valdyba turėjo nemažai apmąstytinų klausimų - VPS situacija ir pereinamasis laikotarpis, korupcijos prevencijos tvarka, naujos kadencijos valdyboms pasikeitę taisyklių reikalavimai.

VVG valdyba patvirtino VVG korupcijos prevencijos tvarką ir planą (susipažinti - spausti čia).

Aptarta VPS situacija: iki birželio 30 d. pasiekti VPS įgyvendinimo rodikliai tiesiogiai daro įtaką pereinamuoju laikotarpiu tarp strategijų gaunamam finansavimui; Rokiškio VVG įveikė rodiklių karteles (reikalavimas buvo pasiekti daugiau kaip 75 proc. kiekvieno rodiklio) ir todėl gaus maksimalų pereinamojo laikotarpio finansavimą, t.y. 313 tūkst. Eur. VPS administravimo vadovė R.Stankevičiūtė-Vilimienė pakvietė valdybos narius vasarą neplanuoti didelio atokvėpio, nes per liepos - rugpjūčio mėn. VVG strategijos priežiūros grupei teks parengti VPS keitimą įliejant papildomą finansavimą ir tinkamai pasirenkant finansuotinas priemones, šis finansavimas bus aktualus iki 2025 m.; tačiau lėšų nėra pakankamai biurui išlaikyti, vadinasi, naujos strategijos rengimo procesą taip pat teks greitinti. Teisės aktas apie pereinamojo laikotarpio finansavimo mechanizmą (spausti čia).

VVG savo tinklalapyje rašė, kad Joniškyje kilus įtampoms tarp VVG ir vietos valdžios, ŽŪM, VVG tinklas aktyviai dalyvavo taikynimo procese. Tačiau tokios įtampos paprastai neapsieina be įvairaus dėmesio - visą Lietuvos Leader procesą auditavo STT, pastabų dėl galimų, įtariamų korucijos atvejų nei pačiam procesui, nei kuriai nors VVG pateikta nebuvo. Bet atsirado bendrasis reikalavimas turėti korupcijos prevencijos tvarkas bei Lietuvos VVG visų valdymo organų nariams būti išklausius viešųjų ir privačiųjų interersų derinimo kursą tapo privalomu. Panašu, kad Lietuvos VVG savo skaidrumo reikalavimais greitai aplenks ir politikus, kuriems toks mokymų kursas dar nėra privalomas. Taip pat atsirado nuostata, kad VVG valdymo organuose negalėtų veikti savivaldybių politikai ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai (teisės akto keitimai - spausti čia). VVG valdyba taip pat peržiūrėjo ankstesnės valdybos formavimo tvarką (sektorių kvotos, sektorių susitikimų rengimo procedūra) ir pritarė jos galiojimui be pakeitimų formuojant naujos sudėties valdybą. Naujos kadencijos valdyba turi būti renkama visuotiniame narių susirinkime rugpjūčio 21 d., o iki susirinkimo VVG turės organizuoti sektorių susitikimus.

Taip pat valdyboje buvo išklausytos ir gerai įvertintos darbuotojų ataskaitos, techniškai koreguotas VVG valdymo organų funkcijų dokumentas (spausti čia), tvirtintos administravimo procedūrų aprašo formų redakcijos, aptartas valdybos narių aktyvumas ir nario mokesčio situacija. 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai