Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Tarptautinėje VVGT konferencijoje - diskusijos pažangaus kaimo tema

Spalio 6 dieną Kaune vyko tarptautinė VVGT konferencija „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“ Rokiškio rajono vietos veiklos grupę konferencijoje atstovavo pirmininkė Milda Ulevičienė.

Konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant LEADER projektus, aptariamas pažangaus kaimo koncepcijos rengimas Lietuvoje ir užsienyje, LEADER ateitis. 

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pažangaus kaimo konsepcijai. Išsamų pranešimą "smart village" tema "Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos" pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė daktarė Vilma Atkočiūnienė.

 

Mildos Ulevičienės foto. Profesorė daktarė Vilma Atkočiūnienė nagrinėjo pažangaus kaimo konsepciją.

Keletas profesorės V. Atkočiūnienės pastegėjimų pažangaus kaimo tema.

  • Sumanūs kaimai - kaimai ir bendruomenės, kurios kuria naujas galimybes besiremdamos esmomis savo kaimo stiprybėmis ir ištekliais. Kaimai, kurių integruotas vystymasis paremtas įvairiomis priemonėmis, tradiciniais ir naujais tinklais, paslaigomis naudojant skatmenines, technologines, socialines inovacijas, vietos ir globalias žinias. Sumanūs kaimai daugiausiai dėmesio skiria įtraukiam atsinaujinančiais renergijos ištekliais pagrįstam vystymuisi. Siekiama apjungti vietos išteklius ir nepalikti nieko nuošalyje.
  • Sumanūs kaimai - saocialinių inovaicijų perėmėjai. Bendruomenės, kuriančios naujas galimybes. 
  • Skiriamasis bruožas - Vietos bendruomenė ir skaitmeninių įrankų naudojimas. Konsepcija reiškia vietos žmonių dalyvavvimą gerinant jų ekonomines, socialines ar aplinkos sąlygas, bendravimą su kitomis benduormenėmis.

Lietuvos apsaugos ministerija kartu su kitomis valdžios institucijojomis ir ekspertais iš 17 darnaus vystymosi tiklsų ir 169 uždavinių išskyrė 43 uždavinius ir 4 Lietuvos prioritetines sritis.:

  1. Socialininės atskirties ir skurdo mažinimas
  2. Sveika gyvensena.
  3. Energetinis efektyvumas
  4. Klimato kaita bei darnus vartojimas ir gamyba.

Darnaus vystymosi pricipai: Aplinkai draugiškas ūkininkavimas; dalijimosi ekonomika; žiedinė ekonimoka; bioištekliai; atsinaujinati energija; ekonomikos įvairinimas ir kaimo turizmas; socialinės ir skaitmeninės technologijos; trumpos maisto grandinės; įtraukios socialinės infrastruktūros partnerystė - mobilumas, atsakomybė už kaimiškumą. 
Sumanūs kaimai sutelkia dėmesį į teisingą perėjimą iš dabartinės situacijos į iškeltus tikslus. 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai