Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Sukaktuvininkų stendais pasipuošė seniūnijų prieigos

Jūžintų, Panemunėlio glž. st. Juodupės miesteliai liepos 29 d. pasipuošė stendais „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“. Tai miesteliai, kurie yra arčiausiai vietovių, iš kurių kilo ar kur aktyviai veikė Lietuvai pasiaukoję XX a. kraštiečiai, kurių jubiliejines sukaktis šiemet minime. Tai Europos katalikų vyskupas Antanas Deksnys, jis yra kilęs iš Buteniškio vienkiemio (Onuškio parapija, Juodupės sen.), - sukanka 115 metų; intelektualas, švietėjas Juozas Petrulis, kilęs iš Audros k. (Jūžintų sen.), - sukanka 145 m., Knygnešys, švietėjas kun. Jonas Katelė, kilęs iš Suvainių, Kupiškio krašto, tačiau reikšmingiausius darbus nuveikęs Panemunėlio krašte, Panemunėlio bažnyčios šventoriuje ir palaidotas,- sukanka 190 metų. 

Idėja populiarinti tarp kraštiečių iškilių XX a. Lietuvos valstybei nusipelniusių žmonių atminimą kilo „Savas Rokiškis“ organizacijai. Šios idėjos partneris yra ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, kuri idėjai paskyrė savo stendus.

Plakatas populiarinantis vyskupo Antanos Deksnio atminimą papuošė Juodupės seniūnijos prieigas. Igorio Skripkos foto.

„Savo Rokiškio“ savanorė, projekto vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė sakė, kad idėja sukurti lauko stendų plakatų seriją „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ susiformavo iš poreikio - trūksta vizualinės lauko reklamos, skirtos populiarinti valstybės kūrėjus, kultūros žmones, švietėjus, iškilias asmenybes ir jų nuveiktus darbus. „Norėtųsi, kad Rokiškio krašto žmonėms būtų labiau žinomi ir įdomūs čia gimusių arba aktyviai veikusių kultūrininkų -valstybininkų vardai“. Pirmiausia, sumanymas asmenybes populiarinti buvo išpildytas Rokiškio rajono vietos veiklos grupės leidžiamame sieniniame kalendoriuje, jis toks buvo sukurtas 2018 m., beje, visi esė apie 12 žymių kraštiečių patalpinti tinklalapyje rokiskiovvg.lt. Po to, kai Rokiškio rajono vietos veiklos grupė rajone perėmė 12 „sukįkaimą“ stendų, kilo sumanymas kurti vaizdinę socialinę reklamą. Taip pernai, Leonardo Šablinsko sumanymu, Rokiškio miesto „sukįkaimą“ stendus papuošė prof. Mykolo Riomerio, kurio 140 metų jubiliejų minėjome,  plakatai, o šiemet buvo pateiktas projektas Rokiškio rajono savivaldybei ir gautas finansavimas kitų trijų sukaktuvininkų plakatams pagaminti. „Šiuo projektu norime padaryti pradžią serijai lauko plakatų apie kiekvieną iškilų kraštietį ir siekti, kad plakatai žadintų smalsumą domėtis ypatingais iš Rokiškio krašto kilusiais arba čia didelius darbus valstybei nuveikusiais žmonėmis“, - sakė R.Stankevičiūtė-Vilimienė.  

Per rugpjūčio mėnesį plakatai kabės seniūnijose, po to bus perkelti ant Rokiškio mieste esančių „sukįkaimą“ stendų – prie „Senukų“ PC, prie Lietuvos draudimo ir prie PASPC.

Jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ parengs 4 informacinius skydelius savivaldybės videoreklamos stendui ir visų projektų partnerių tinklalapiams, socialinių tinklų paskyroms. Kiti projekto partneriai, kurių indėlis sudaro bendrai sudėjus daugiau kaip 50 proc. projekto išlaidų: „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė. Iš savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų  projektų programos projektui buvo skirta 670 Eur.

Kun. Jono Katelės atminimas skatinamas Panemunėlio glž. st. gyvenvietėje. Igorio Skripkos foto.

Intelektualo Juozo Petrulio - Jūžintuose. Igorio Skripkos foto.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai