Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Socialinės paslaugos ir jų prieinamumas Rokiškyje

Liepos 14 d. vyko videokonferencija apie socialinių paslaugų prieinamumą Rokiškyje, kurią rengė Socialinės paramos centras su partneriais. Videokonferencija yra projekto „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“(08.6.1-ESFA-T-927-01-0525) dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Videokonferencijos darbotvarkė (spausti čia)
Videokonferencijos įrašas (spausti čia)

 

Konferencijoje pranešimą skaitė VVG VPS administravimo vadovė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Pagrindinė pranešimo idėja - Rokiškio kraštas turi telkti pastangas rajono vadovų, nevyriausybinių organizacijų ir biudžetinių įstaigų, kad iki 2030 m. sugebėtų pasiekti LR Vyriausybės pažangos plane iki 2030 m. užbrėžtą uždavinį 30 proc. viešųjų paslaugų perduoti iš biudžetinio sektoriaus nevyriausybinėms organizacijoms.

Pranešimas (spausti čia).

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai