Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Nauja tinklo vadovybė: tinklui vadovaus pasvališkė

Rugpjūčio 30 d. Zapyškyje vyko Vietos veiklos grupių tinklo narių rinkiminis susirinkimas. Naujos kadencijos tinklo pirmininke išrinkta Helena Naglazienė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vadovė. Suformuota nauja valdyba iš apskričių teiktų atstovų. Pirmininkė į savo komandą taip pat pakvietė Raimondą Stankevičiūtę-Vilimienę (Rokiškio r. VVG atstovę).

Vietos veiklos grupių tinklo naujos kadencijos vadovybė - pirmininko komanda ir valdyba. Arvydo Veikšros foto.

 

H.Naglazienė, padėkojusi tinklo nariams už pasitikėjimą, vienok, šmaikščiai pastebėjo, kad ji yra komandos žmogus ir jeigu taip nutiktų, kad darbus tektų nudirbti vienai, tie darbai liktų nepadaryti.

Primename, kad vietos veiklos grupės į tinklo pirmininko vietą buvo pasiūliusios iš viso tris kandidates: Kristiną Švedaitę, Ligitą Smagurauskienę, tačiau pastarosios kandidatuoti nesutiko. Dvi kadencijas tinklui vadovavusi K.Švedaitė nebekandidatuoti buvo apsisprendusi ir apie tai pranešė tinklo nariams  jau prieš keletą mėnesių. Tačiau buvusi pirmininkė sutiko būti valdyboje ir padėti užtikrinti darbų tęstinumą. Susirinkimo metu jai H.Naglazienė pasiūlė užimti pirmininkės pavaduotojos vietą. Pirmininkė į savo komandą taip pat pakvietė Raimondą Stankevičiūtę-Vilimienę (Rokiškio r. VVG atstovę).

Pagal VVGT įstatus pirmininko ir valdybos kadencija yra dveji metai.

 

VVGT (iš kairės) naujoji pirmininkė Helena Naglazienė ir buvusi pirmininkė dabar pakviesta būti pirmininkės pavaduotoja Kristina Švedaitė. Arvydo Veikšros foto.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai