Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


BENDRUOMENĖS. Rokiškio krašto bendruomenių festivalis "Tik kartu mes sėkmingi vyks Salose birželio 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms 2023

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. bus priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861.

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:
kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį (materialinei bazei) – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų);
kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį ()viešosioms erdvėms) – 5 500 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų);
kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį (renginiams):
2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), kai paramos kreipiasi Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai