Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Nacionalinė parama: bendruomenės laukia finansavimo savo idėjoms

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, šiemet gautos 542 nacionalinės paramos paraiškos (už 1 895 855,00 Eur) kaimo bendruomenių projektams finansuoti.

Rokiškio krašto bendruomenės šiai paramos programai pateikė 21 paraišką.

2023 m. kaimo bendruomenių veiklai finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.
Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ gauta 91 paraiška, pareiškėjų finansinis poreikis už 343 805,00 Eur;
- „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ – 146 paraiškos, už 760 239,00 Eur;
- „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas“ – 305 paraiškos, už 791 811,00 Eur.

Paraiškų vertinimui yra skirta 40 darbo dienų.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai