Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Miestelių stendai skatina domėtis iškilių kraštiečių istorijomis

Birželio pabaigoje Obeliuose, Jūžintuose ir Panemunėlyje esantys Rokiškio rajono vietos veiklos grupės stendai atgijo garsių kraštiečių plakatais. Praeivių dėmesį žadins iš istorinės atminties sugrįžę mūsų žmonės: sutartinių užrašytoja Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė (jai šiemet sukanka 120 metų), bankininkas Juozas Paknys (140 metų), žurnalistas ir redaktorius Petras Ruseckas (140 metų).

 

Gatvės plakatų idėja „Serija XX a.: jie kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ viešajai įstaigai „Savas Rokiškis“ kilo prieš ketvertą metų. Organizacija kreipėsi paramos į savivaldybės Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo iniciatyvos programą. Per šį finansavimą ir nevyriausybininkų savanoriškas pastangas kasmet gimsta nauji plakatai, menantys apie kilnius ir reikšmingus kraštiečių darbus Lietuvai. Šią projekto idėją palaiko projekto partneriai: Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ ir Rokiškio rajono vietos veiklos grupė.

Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės, Juozo Paknio, Petro Rusecko plakatai, per vasarą pasisvečiavę iškilių kraštiečių tėviškėse, rudenį atkeliaus į Rokiškį.

 

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai