Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Lauko stendai Rokiškyje primins apie iškilius kraštiečius

Į Rokiškio miestą atkeliavo plakatai „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“, skirti iškiliems kraštiečiams, kurių jubiliejinės sukaktys minimos 2021 – aisiais: Europos katalikų vyskupui Antanui Deksniui (115 metų), intelektualui, švietėjui Juozui Petruliui (145 m.), knygnešiui, švietėjui kun. Jonui Katelei (190 m.).

Serija, skirta populiarinti tarp kraštiečių iškilių XX a. Lietuvos valstybei nusipelniusių žmonių atminimą. Tai nevyriausybininkų - „Savas Rokiškis“, „Apvalus stalas“, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė – bei „Gimtojo Rokiškio“ redakcijos įgyvendinama idėja. Lauko stendų-plakatų serija „Serija XX a.: jie  kūrė Lietuvą ir Rokiškio kraštą“ užpildo trukumą vizualinės lauko reklamos, skirtos populiarinti valstybės kūrėjus, kultūros žmones, švietėjus, iškilias asmenybes ir jų nuveiktus darbus.

Per rugpjūčio mėnesį plakatai kabėjo ant stendų prie seniūnijų, iš kurių kilę arba kuriose aktyviai veikė iškilūs, Lietuvai nusipelnę sukaktuvininkai. Na, o dabar per likusius šių metų mėnesius stendai puoš Rokiškio miesto erdves – prie „Senukų“ PC, prie Lietuvos draudimo ir prie PASPC.

Projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas per pusę pasidalijo projekto partneriai ir savivaldybės Kultūros nevyriausybinių organizacijų  projektų programa.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai