Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Baltarusija po rinkimų

Atnaujinamos žinios LRT (spausti čia

  

Skatiname VVG narius dalytis informacija apie Jūsų iniciatyvas įsijungiant į paramos baltarusiams akcijas.

Laisvės kelyje ir VVG nariai

Rugpjūčio 23 dieną "Laisvės kelio" grandinėje stovėjo ir Rokiškio r. VVG nariai: pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Audronė Baltuškaitė, savanorė Martyna Povilavičiūtė . "Laisvės kelias" tai -  solidarumo ženklas su baltarusiais, kovojančiais dėl demokratinių permainų savo šalyje. 

Žmonių grandinė sujungė Vilnių su pasienyje esančiais Medininkais. Stovint gyvoje žmonių grandinėje buvo prisimintas "Baltijos kelias", kai trys tautos - lietuviai, latviai ir estai taikiai išsakėme savo norą būti laisvomis. Šįkart, 31-aisiais metais nuo to istorinio įvykio, išreikšta parama kaimyninės Baltarusijos žmonėms, pakilusiems į kovą dėl teisės būti šeimininkais savo valstybėje.

Skatiname ir kitus VVG narius dalytis informacija apie Jūsų iniciatyvas inicijuojant ar įsijungiant į paramos baltarusiams akcijas.

 

 

Mero inicijuotas laiškas Postavų vadovams

Rajono meras R.GRokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas Baltarusijos Respublikos Postavų rajono vykdomojo komiteto pirmininkui S.V.Čepik išsiuntė raštą "Dėl po Prezidento rinkimų susidariusios padėties Baltarusijos Respublikoje".

Godeliauskas, kreipdamasis į Postavų rajono vykdomąjį komitetą, prašo nepalaikyti ir neskatinti smurto, jėgos naudojimo bei neteisėtų sulaikymų ir represijų prieš taikius gyventojus. Rašto pabaigoje rašoma, kad "mes esame suinteresuoti Baltarusijos demokratiniu vystymusi ir suverinitetu bei norėtume ir toliau ateityje plėtoti tolimesnį bendradarbiavimą su Postavų miestu - partneriu ir jo žmonėmis, gilinant kultūrinius, ekonominius ir kitus ryšius".

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai