Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


BENDRUOMENĖS. Rokiškio krašto bendruomenių festivalis "Tik kartu mes sėkmingi vyks Salose birželio 17 d. KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: rokiskiovvg@gmail.com

Baigėsi XII kvietimas teikti paraiškas

Gruodžio 28 dieną baigėsi XII kvietimas teikti paraiškas pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (EURI-19.2-6)  veiklos sritį „Parama verslui plėtoti“ (kodas EURI-19.2-6.4). VVG gavo 1 vietos projekto paraišką visai kvietimo paramos sumai - 22370 Eur. (buvo pašaukta 22 370,25)

,

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai