Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Bendruomenėse“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Aplankė žymaus kraštiečio atminties miestą

Danutė Kirstukienė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės savanorė, svečiavosi Vokietijoje ir per šv. Velykų laikotarpį vėl aplankė kraštiečio Europos lietuvių katalikų vyskupo Antano Deksnio atminimą saugantį Bad Viorishofeną.

Danutė Kirstukienė (dešinėje) su dukra Gailute Herrel prie vyskupo kapo. Asmeninio albumo foto.

D.Kirstukienė papasakojo, kad Bad Viorishofene aplankė vyskupo kapą, susitiko su buvusia jo šeimininke ponia Regina Drusel. Dalyvavo šventose Mišiose ir pabendravome su kunigais.

Europos lietuvių katalikų vyskupas Antanas Deksnys gimė Buteniškio vienkiemyje, Juodupės sen. Bad Viorishofeną A.Deksnys buvo pasirinkęs kaip savo rezidenciją. Jis visą savo gyvenimą rėmė Lietuvos nepriklausomybę, palaikė ryšius su lietuviais katalikais, išsiskaidžiusiais po Vakarų Europą, leido katalikišką žurnalą „Krivulė“. Gerbdami aukštąjį dvasininką Europos vyskupai domėjosi okupuota Lietuva ir sunkia jos tremtinių bei politinių kalinių dalia. Vyskupas A.Deksnys mirė ir palaidotas 1999 m. gegužės 6 d. Bad Viorishofene, Vokietijoje (plačiau skaityti čia).

Bad Viorishofene gyvena 16 tūkst. gyventojų. Nuo 1792 m. veikia. domininkonų vienuolynas. Miestas kurortinis  veikia terminių šaltinių sanatorijos. Viena iš aikščių oficialiai pavadinta „Lietuvių aikštė“. Vyskupas A.Deksnys yra šio miesto garbės pilietis.

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai