Rokiškio rajono vietos veiklos grupė


KONSULTACIJOS. VVG administracijos darbuotojai individualias konsultacijas teikia kasdien darbo valandomis. Jei taupote laiką, galite iš anksto registruotis tel. 52752, 8686 96382 (Raimonda), 8687 25511 (Valentinas) ir sutartu laiku nereikės laukti. RENGINIAI. Į rubriką "Kalendorius“ talpiname informaciją apie VVG, kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų renginius, taip pat reikšmingus visam kraštui įvykius. Pranešti el.p.: zubendruomenes@post.rokiskis.lt

Vyskupo A.Deksnio atmintis jungia Rokiškį ir Bad Viorishofeną
Naujienos

VVG surengė konsultacijas dėl ateities bendradarbiavimo galimybių su Vokietijos Bad Viorishofeno miestu, kuriame palaidotas ir kurio garbės piliečiu yra tituluotas Europos lietuvių krikščionių katalikų vyskupas Antanas Deksnys, kilęs iš Rokiškio krašto (plačiau apie vyskupą VVG parengtuose esė apie iškilius Rokiškio krašto žmones (spausti čia).

Konsultaciniame susitikime dalyvavo rajono meras Antanas Vagonis, Rokiškio dekanas Eimantas Novikas, rajono kultūros institucijų ir idėjų organizatoriai - Irena Matelienė, Giedrius Kujelis, Elena Blažienė, VVG savanorė Kavoliškio bendruomenės pirmininkė Danutė Kirstukienė. Susitikimą moderavo VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. 

Skaityti daugiau

Apskrities VVG lyderiai kolegiškai aptarė strategijų aktualijas
Naujienos

Vasario 5 d. Panevėžio rajono vietos veiklos grupėje į darbinį susitikimą rinkosi Panevėžio apskrities VVG lyderiai ir aptarė susikaupusiais aktualijas bei apžiūrėjo projektą. Rokiškio VVG atstovavo valdybos narė Agnė Šapokaitė ir biuro specialistas Valerijus Rancevas.

Skaityti daugiau

Bendruomenės vėl surėmė pečius
Naujienos

Vasario 1 d. Rokiškio kavinėje "Pupelė" paskelbė veiklą atnaujinanti Rokiškio rajono bendruomenių asociacija. Įvyko asociacijos ataskaitinis susirinkimas. Pirmininkė Irina Kalnietienė susirinkimui perskaitė pranešimą, aptartos aktualijos. 

Skaityti daugiau

VVG darbo grupės dirbo prie kokybės kriterijų
Naujienos

VVG, ruošdamasi trečiajam  vietos projektų surinkimo etatpui, suorganizavo valdybos darbo grupių jungtinį posėdį. Posėdžio pagrindinė darbotvarkės tema buvo VPS III kvietimo priemonių VP naudos (kokybės) vertinimo sistemos sukūrimas.

Skaityti daugiau

Rokiškio teatro jubiliejinė šventė

Birželio 1 d. Rokiškyje didžiuliais renginiais 60 metų jubiliejinę sukaktį minės Rokiškio teatras. Bus skulptūros ir parodos atidarymas, vyks prisiminimų popietė, o nuo 20 val. teatras rodys premjerinį spektaklį "Gluosniai vėjuje".

Išsami programa Rokiškio kultūros centro tinklalapyje spausti čia.

Lėlių teatrų festivalis

Birželio 6 d. Rokiškio kultūros centro mažojoje salėje iš paties ryto atgis lėlės. Vyks festivalis, per kurį bus parodyti 5 lėlių spektakliai. Spektaklius kūrė Lietuvos ir Latvijos teatrai.

Nemokamas darbo teisės ir saugos seminaras

VšĮ Versli Lietuva ir Valstybinė darbo inspekcija kviečia mažų ir vidutinių įmonių, ūkininkų darbų saugos specialistus, įmonių vadovus, personalo, buhalterijos darbuotojus, asmenis, atsakingus už darbo saugą, į nemokamą renginį DARBO TEISĖ BEI DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA.
2019 m. gegužės 29 d. 10 val. Rokiškio rajono savivaldybės I aukšto salėje.
Renginyje bus nagrinėjama darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo praktikoje.
Registracijos formą rasite čia

Paminėjo 50-ies metų kunigavimo jubiliejų

Sekmadienį, gegužės 19 d. Kazliškio parapijoje vyko ypatinga šventė - kunigo Povilo Juozėno 50-mečio kunigystės jubiliejus.
Iškilmingas Šv. Mišias laikė Panevėžio Vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas, Rokiškio dekanas Eimantas Novikas.


Dešinėje - kun. Povilas Juozėnas. Virginijaus Stumbrio foto
Daugiau skaitykite Gimtajame Rokiškyje

Perkančioji ar neperkančioji organizacija

Neretai pareiškėjams ir paramos gavėjams, kurie yra juridiniai asmenys, kyla klausimas, koks yra jų, kaip juridinių asmenų, statusas vykdant pirkimų procedūras. Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama atsakyti į juridiniams asmenims kylančius klausimus, susijusius su prisiskyrimu prie perkančiųjų ar neperkančiųjų organizacijų, yra pateikusi išaiškinimą. Išaiškinimą rasite čia

Ūkininkų sąjungos pirmininkė - Lina Meilutė Datkūnienė

Ūkininkų sąjaunga išsirinko naują pirmininkę - ja tapo VVG narė, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė, Žemės ūkio rūmų atstovė Rokiškio rajone Lina Meiutė - Datkūnienė.
Sveikiname naująją pirmininkę.

Įgyk profesiją

Rokiškio technnologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla kviečia mokytis.

Prenumeruoti

Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublika

Projektai
Projektai
Projektai
Projektai